Prif bwrpas ein Gwasanaeth Polisi Cynllunio yw llunio Cynllun Datblygu. Mae Cynllun Datblygu yn nodi polisïau penodol ar ddefnydd tir ac adeiladau. Mae’r polisïau yma’n darparu fframwaith i benderfyniadau lleol a chymodi rhwng yr angen i ddatblygu gyda buddiannau cadwraeth, a chael y buddiannau cymunedol mwyaf.

Y Cynllun Datblygu presennol yw Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam, a fabwysiadwyd ym mis Chwefror 2005. Yn y dyfodol bydd yn cael ei ddisodli gan Gynllun Datblygu Lleol Wrecsam. 

Gallwch gysylltu â’n Hadran Gynllunio os oes gennych chi unrhyw ymholiadau.