Gallwch wneud cais cynllunio ar-lein trwy Ceisiadau Cynllunio Cymru.

Cyngor cyn ymgeisio

Os hoffech gyngor neu wybodaeth fwy arbenigol cyn i chi wneud cais am ganiatâd cynllunio, gallwn ddarparu hyn trwy ein gwasanaeth cyngor cyn ymgeisio.

Gallwch gysylltu a’n Hadran Gynllunio os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

Gallwch hefyd gael gwybodaeth am y polisi cynllunio rydym yn ei ddilyn wrth wneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio.