Rhowch wybod, gofynnwch, talwch

Cysylltwch â ni

Ffoniwch ni

Rydym yn croesawu galwadau yn y Gymraeg

 • Gofal Cymdeithasol i Oedolion (Gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion a phobl hyn) - 01978 292066
 • Gofal Cymdeithasol i Blant (Gwasanaethau gofal cymdeithasol i blant a theuluoedd) - 01978 292039
 • Busnes (Trethi busnes & trwyddedu) - 01978 298990
 • Addysg (Derbyniadau ysgolion, dyddiadau tymor, prydau ysgol am ddim, Cludiant ysgol) - 01978 298991
 • Cyllid (Ymholiadau cyfrif treth y cyngor, cefnogaeth treth y cyngor, taliadau, budd-daliadau) - 01978 298992
 • Llinell gymorth twyll (Peiriant ateb) - 01978 292728
 • Tai (Atgyweirio tai) - 01978 298993
 • Cynllunio a Rheoli Adeiladu (Caniatâd cynllunio, cyngor a chyfarwyddyd) - 01978 298994
 • Balchder yn eich Strydoedd (Casglu gwastraff, glendid strydoedd, goleuadau stryd) - 01978 298989
 • Cludiant (Bathodynnau Glas, tocyn bws) - 01978 298996
 • Mwy o wasanaethau (gan gynnwys genedigaethau, marwolaethau a phriodasau, pleidleisio a swyddi gwag) - 01978 298997

Neu ffoniwch ein switsfwrdd ar 01978 292000.

Cyfnewid testun

Er mwyn defnyddio'r gwasanaeth 'Text Relay' (Cyfnewid testun) rhowch 18001 o flaen unrhyw rhif.

Cysylltiadau mewn argyfwng y tu allan i oriau

 • Atgyweiriadau tai’r Cyngor - 01978 298993
 • Gwasanaethau Cymdeithasol (Tîm Dyletswydd Argyfwng) - 0345 053 3116
 • Priffyrdd - 01978 292055
 • Teleofal - 01978 292055

Ymweld â ni

I gael mynediad at wasanaethau a ddarperir o fewn Galw Wrecsam, cysylltwch â'r rhifau cyhoeddedig isod. Os oes angen apwyntiad arnoch, bydd aelod o staff yn trefnu hyn gyda chi.

Rydym yn cynnig apwyntiadau ar gyfer y gwasanaethau canlynol:

 • Bathodynnau Glas: 01978 292066
 • Treth Gyngor: 01978 298992
 • Buddion Tai: 01978 292033
 • Cynllunio: 01978 298989

Rydym yn cynnig sesiynau galw heibio ar gyfer y gwasanaethau canlynol:

 • Gofal Cymdeithasol i Oedolion
 • Cymorth y Gwasanaeth Digidol 
 • Addysg
 • Ymholiadau Cyffredinol

Dyma oriau agor Galw Wrecsam:

Dydd Llun: 9am – 4.30pm
Dydd Mawrth: 10am – 4.30pm
Dydd Mercher: 9am – 4.30pm
Dydd Iau: 9am – 4.30pm
Dydd Gwener: 9am – 4.30pm

Lleoliad: Llyfrgell Wrecsam, Ffordd Rhosddu, Wrecsam, LL11 1AU

Anfonwch neges atom ni ar gyfryngau cymdeithasol

Tanysgrifiwch i gael newyddlenni dros e-bost