Rhowch wybod, gofynnwch, talwch

Cysylltwch â ni

Ffoniwch ni

Rydym yn croesawu galwadau yn y Gymraeg

 • Gofal Cymdeithasol i Oedolion (Gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion a phobl hyn) - 01978 292066
 • Gofal Cymdeithasol i Blant (Gwasanaethau gofal cymdeithasol i blant a theuluoedd) - 01978 292039
 • Busnes (Trethi busnes & trwyddedu) - 01978 298990
 • Addysg (Derbyniadau ysgolion, dyddiadau tymor, prydau ysgol am ddim, Cludiant ysgol) - 01978 298991
 • Cyllid (Ymholiadau cyfrif treth y cyngor, cefnogaeth treth y cyngor, taliadau, budd-daliadau) - 01978 298992
 • Tai (Atgyweirio tai) - 01978 298993
 • Cynllunio a Rheoli Adeiladu (Caniatâd cynllunio, cyngor a chyfarwyddyd) - 01978 298994
 • Balchder yn eich Strydoedd (Casglu gwastraff, glendid strydoedd, goleuadau stryd) - 01978 298989
 • Cludiant (Bathodynnau Glas, tocyn bws) - 01978 298996
 • Mwy o wasanaethau (gan gynnwys genedigaethau, marwolaethau a phriodasau, pleidleisio a swyddi gwag) - 01978 298997

Neu ffoniwch ein switsfwrdd ar 01978 292000.

Cyfnewid testun

Er mwyn defnyddio'r gwasanaeth 'Text Relay' (Cyfnewid testun) rhowch 18001 o flaen unrhyw rhif.

Cysylltiadau mewn argyfwng y tu allan i oriau

 • Atgyweiriadau tai’r Cyngor - 01978 298993
 • Gwasanaethau Cymdeithasol (Tîm Dyletswydd Argyfwng) - 0345 053 3116
 • Priffyrdd - 01978 292055
 • Teleofal - 01978 292055

Ymweld â ni

Ymwelwch â Galw Wrecsam – ein canolfan gwasanaeth cwsmeriaid yn 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG.

Oriau agor

 • Dydd Llun 9am - 4.30pm
 • Dydd Mawrth 9am - 4.30pm
 • Dydd Mercher 9am - 4.30pm
 • Dydd Iau 10.30am - 5.30pm
 • Dydd Gwener 9am - 4.30pm
 • Dydd Sadwrn Ar Gau
 • Dydd Sul Ar Gau

Anfonwch neges atom ni ar gyfryngau cymdeithasol

Tanysgrifiwch i gael newyddlenni dros e-bost

Hysbysebu