Caiff ein tai eu rheoli o chwe swyddfa ystâd leol. Gallwch dalu eich Treth y Cyngor, rhent, rhent garej, dŵr a chostau eraill ym mhob un o’r swyddfeydd.

Swyddfa Ystâd Brychdyn

Mae’r swyddfa hon yn rheoli ein llety ym Mrymbo, Brynteg, Bwlchgwyn, Caego, Coedpoeth, Gwynfryn, Y Mwynglawdd, Moss, New Broughton, Pentre Broughton, Southsea a Thanyfron.

Oriau agor

Dydd Llun - Dydd Iau – 9am tan 4.30pm

Dydd Gwener 9am - 4pm

Cysylltwch â ni

broughton.estateoffice@wrexham.gov.uk

01978 292063

27 Ffordd Darby
Brynteg
Wrecsam
LL11 6LW

Map lleoliad Swyddfa Ystâd Brychdyn (dolen gyswllt allanol)

Swyddfa Ystâd Caia

Mae’r swyddfa hon yn rheoli ein llety yng Nghoed Aben – Tanycoed, Rhodfa Fenwick – Tanydre, Glan Gors, Kingsley Circle, Ffordd Montgomery, Heol y Frenhines, Spring Lodge a Whitegate.

Oriau agor

Dydd Llun - Dydd Iau – 9am tan 4.30pm

Dydd Gwener 9am - 4pm

Cysylltwch â ni

caia.estateoffice@wrexham.gov.uk

01978 292067

7 Rhodfa Churchill
Wrecsam
LL13 9HN

Map lleoliad Swyddfa Caia (dolen gyswllt allanol)

Swyddfa Ystâd Gwersyllt

Mae’r swyddfa hon yn rheoli ein llety ym Mradle, Cefn y Bedd, Tanyrallt, Gwersyllt, Llai, Pandy, Rhosrobin a Brynhyfryd.

Oriau agor

Dydd Llun - Dydd Iau – 9am tan 4.30pm

Dydd Gwener 9am - 4pm

Cysylltwch â ni

gwersyllteo@wrexham.gov.uk

01978 315680 (mae’r llinellau ffôn ar agor o ddydd Llun i ddydd Iau o 8.45am - 5pm, a dydd Gwener o 8.45am - 4.30pm)

Canolfan Adnoddau
Ail Rodfa
Gwersyllt
LL11 4ED

Map lleoliad Swyddfa Ystâd Gwersyllt (dolen gyswllt allanol)

Swyddfa Ystâd Plas Madoc

Mae’r swyddfa hon yn rheoli ein llety yn Acrefair, Cefn Mawr, Y Waun, Dolywern, Froncysyllte, Garth, Glyn Ceiriog, Halchdyn, Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Llwynmawr, Pandy, Pontfadog, Rhosymedre, Plas Madoc, Rhiwabon, Tregeiriog a Threfor.

Oriau agor

Dydd Llun - Dydd Iau – 9am tan 4.30pm

Dydd Gwener 9am - 4pm

Cysylltwch â ni

plasmadoc.estateoffice@wrexham.gov.uk

01978 292061

50 Peris
Acrefair
Wrecsam
LL14 3LF

Map lleoliad Swyddfa Ystâd Plas Madoc (dolen gyswllt allanol)

Swyddfa Ystâd Rhos

Mae’r swyddfa hon yn rheoli ein llety yn Rhos, Johnstown, Pen-y-Cae a Phonciau.

Oriau agor

Dydd Llun - Dydd Iau – 9am tan 4.30pm

Dydd Gwener 9am - 4pm

Cysylltwch â ni

rhoseo@wrexham.gov.uk

01978 292065

Ymddiriedolaeth Gelf y Stiwt
Stryt Lydan
Rhos
Wrecsam
LL14 1RB

Map lleoliad Swyddfa Ystâd Rhos (dolen gyswllt allanol)

Swyddfa Ystâd Canol Wrecsam

Mae’r swyddfa hon yn rheoli ein llety yn Acton, Bryn Offa, Ffordd Y Glofa, Y Cilgant, Hermitage, Huntroyde, Little Acton, Maesydre, Maes Meifod, Rhosddu, Rhosnesni, Bronydre, Ffordd Caia, Maes Cambria, Gresffordd, Holt, Marford, Yr Orsedd, Pentre Maelor/Isycoed, Bangor-Is-y-Coed, Bettisfield, Bronington, Erbistog, Eyton, Hanmer, Marchwiail, Owrtyn, Llannerch Banna, Tallarn Green/Isycoed a Worthenbury. 

Oriau agor

Dydd Llun i ddydd Gwener 9am - 4pm

Cysylltwch â ni

wrexham.central@wrexham.gov.uk

01978 292062

Swyddfa Ystâd Canol Wrecsam
Stryt y Lampint
Wrecsam
LL11 1AR

Map lleoliad Swyddfa Ystâd Canol Wrecsam (dolen gyswllt allanol)