Caiff ein tai eu rheoli o chwe swyddfa ystâd leol. Gallwch dalu eich Treth y Cyngor, rhent, rhent garej, dŵr a chostau eraill ym mhob un o’r swyddfeydd.

Swyddfa Ystâd Brychdyn

Mae’r swyddfa hon yn rheoli ein llety ym Mrymbo, Brynteg, Bwlchgwyn, Caego, Coedpoeth, Gwynfryn, Y Mwynglawdd, Moss, New Broughton, Pentre Broughton, Southsea a Thanyfron.

Oriau agor

Dydd Llun - Dydd Iau – 9am tan 4.30pm

Dydd Gwener 9am - 4pm

Cysylltwch â ni

broughton.estateoffice@wrexham.gov.uk

01978 292063

27 Ffordd Darby
Brynteg
Wrecsam
LL11 6LW

Swyddfa Ystâd Caia

Mae’r swyddfa hon yn rheoli ein llety yng Nghoed Aben – Tanycoed, Rhodfa Fenwick – Tanydre, Glan Gors, Kingsley Circle, Ffordd Montgomery, Heol y Frenhines, Spring Lodge a Whitegate.

Oriau agor

Dydd Llun - Dydd Iau – 9am tan 4.30pm

Dydd Gwener 9am - 4pm

Cysylltwch â ni

caia.estateoffice@wrexham.gov.uk

01978 292067

7 Rhodfa Churchill
Wrecsam
LL13 9HN

Swyddfa Ystâd Gwersyllt

Mae’r swyddfa hon yn rheoli ein llety ym Mradle, Cefn y Bedd, Tanyrallt, Gwersyllt, Llai, Pandy, Rhosrobin a Brynhyfryd.

Oriau agor

Dydd Llun - Dydd Iau – 9am tan 4.30pm

Dydd Gwener 9am - 4pm

Cysylltwch â ni

gwersyllteo@wrexham.gov.uk

01978 315680

Canolfan Adnoddau
Ail Rodfa
Gwersyllt
LL11 4ED

Swyddfa Ystâd Plas Madoc

Mae’r swyddfa hon yn rheoli ein llety yn Acrefair, Cefn Mawr, Y Waun, Dolywern, Froncysyllte, Garth, Glyn Ceiriog, Halchdyn, Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Llwynmawr, Pandy, Pontfadog, Rhosymedre, Plas Madoc, Rhiwabon, Tregeiriog a Threfor.

Oriau agor

Dydd Llun - Dydd Iau – 9am tan 4.30pm

Dydd Gwener 9am - 4pm

Cysylltwch â ni

plasmadoc.estateoffice@wrexham.gov.uk

01978 292061

50 Peris
Acrefair
Wrecsam
LL14 3LF

Swyddfa Ystâd Rhos

Mae’r swyddfa hon yn rheoli ein llety yn Rhos, Johnstown, Pen-y-Cae a Phonciau.

Oriau agor

Dydd Llun - Dydd Iau – 9am tan 4.30pm

Dydd Gwener 9am - 4pm

Cysylltwch â ni

rhoseo@wrexham.gov.uk

01978 292065

Ymddiriedolaeth Gelf y Stiwt
Stryt Lydan
Rhos
Wrecsam
LL14 1RB

Swyddfa Ystâd Canol Wrecsam

Mae’r swyddfa hon yn rheoli ein llety yn Acton, Bryn Offa, Ffordd Y Glofa, Y Cilgant, Hermitage, Huntroyde, Little Acton, Maesydre, Maes Meifod, Rhosddu, Rhosnesni, Bronydre, Ffordd Caia, Maes Cambria, Gresffordd, Holt, Marford, Yr Orsedd, Pentre Maelor/Isycoed, Bangor-Is-y-Coed, Bettisfield, Bronington, Erbistog, Eyton, Hanmer, Marchwiail, Owrtyn, Llannerch Banna, Tallarn Green/Isycoed a Worthenbury. 

Oriau agor

Dydd Llun 9am - 4:30pm

Dydd Mawrth 9am - 4:30pm

Dydd Mercher 9am - 4:30pm

Dydd Iau 10:30am - 5:30pm

Dydd Gwener 9am - 4:30pm

Cysylltwch â ni

wrexham.central@wrexham.gov.uk

01978 292062

Swyddfa Ystâd Canol Wrecsam

Adran Tai a’r Economi
Ffordd Rhuthun
Wrecsam
LL13 7TU