Fe’ch cynghorir na fydd y system taliadau ar gael Dydd Sul Gorffennaf 12 2020 rhwng 2pm a 6pm.

Talwch dros y ffôn

Ar gael 24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos.

Ffoniwch 0300 333 6510 a dilyn y cyfarwyddiadau i dalu gyda cherdyn credyd neu gerdyn debyd.

Gallwch dalu eich biliau am y canlynol:

  • Treth y Cyngor
  • Ardrethi Busnes
  • Rhent 
  • Anfonebau dyledwyr
  • Budd-dal Tai