Rydym ni (Cyngor Wrecsam) wedi cymeradwyo cyfres o nodiadau canllawiau cynllunio lleol sy’n ymhelaethu ar ein polisi Cynllun Datblygu. 

Defnyddir y rhain pan fo’r ardal astudiaeth yn gymharol fach neu’r pwnc yn benodol, yn aml pan fo angen hyblygrwydd a chyflymder wrth ymateb i benderfyniadau rheoli cynllunio. 

Mae pob un o’r cyhoeddiadau canlynol hefyd ar gael yn Gymraeg, mewn print bras, Braille, Moon, neu ar dâp.