Rydym ni (Cyngor Wrecsam) wedi cymeradwyo cyfres o nodiadau canllawiau cynllunio lleol sy’n ymhelaethu ar ein polisi Cynllun Datblygu. 

Defnyddir y rhain pan fo’r ardal astudiaeth yn gymharol fach neu’r pwnc yn benodol, yn aml pan fo angen hyblygrwydd a chyflymder wrth ymateb i benderfyniadau rheoli cynllunio. 

Mae pob un o’r cyhoeddiadau canlynol hefyd ar gael yn Gymraeg, mewn print bras, Braille, Moon, neu ar dâp. 

34. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

I wneud cais am gopi o'r ddogfen hon anfonwch e-bost at planning_admin@wrexham.gov.uk.

35. Gofynion Lliniaru’r Fadfall Ddwr Gribog

I wneud cais am gopi o'r ddogfen hon anfonwch e-bost at planning_admin@wrexham.gov.uk.