Gall ein Hadran Gynllunio ddarparu cyngor i chi os ydych chi’n ansicr ynghylch a oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer eich prosiect.

Gallwch gysylltu â’n tîm cynllunio drwy anfon neges i planning@wrexham.gov.uk, drwy ffonio 01978 298994 neu drwy fynd i 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG.

Ymgynghorwyr hyfforddedig

Mae gennym ni ymgynghorwyr hyfforddedig yn ein swyddfa ar Stryt yr Arglwydd sy’n gallu’ch helpu chi gyda’ch ymholiadau cynllunio. Mae’r swyddfeydd ar agor i ymwelwyr ar yr adegau canlynol: 

  • Dydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio dydd Mawrth), 9am tan 4.30pm 
  • Dydd Mawrth, 10am tan 4.30pm 

Apwyntiadau gyda Swyddog Cynllunio

Yn ogystal â’n gwasanaeth arferol, gall Swyddog Cynllunio ddarparu cyngor penodol ar gynigion datblygu (dylunio, deunyddiau, adroddiadau ychwanegol).  

Bydd arnoch chi angen trefnu apwyntiad i siarad efo Swyddog Cynllunio. Mae swyddogion ar gael yn ystod yr adegau canlynol yn Galw Wrecsam:

  • Dydd Llun 2pm tan 4pm
  • Dydd Mercher 2pm tan 4pm
  • Dydd Iau 10.30am tan 12.30pm

I drefnu apwyntiad ffoniwch 01978 298994. Pan fyddwch chi’n ffonio, fe ddylech chi ddarparu cymaint o wybodaeth â phosibl am eich cynnig er mwyn i’r swyddog ddarparu cyngor gwybodus yn ystod y cyfarfod.