Gall ein Hadran Gynllunio ddarparu cyngor i chi os ydych chi’n ansicr ynghylch a oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer eich prosiect.

Gallwch gysylltu â’n tîm cynllunio drwy anfon neges i planning@wrexham.gov.uk, drwy ffonio 01978 298994 neu drwy fynd i 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG.

Ymgynghorwyr hyfforddedig

Bydd arnoch chi angen trefnu apwyntiad i siarad gydag un o’n hymgynghorwyr. Mae apwyntiadau ar gael yn ystod yr adegau canlynol yn Galw Wrecsam:

  • Dydd Llun i ddydd Gwener (ar wahân i ddyddiau Mawrth) 9am - 4.30pm 
  • Dydd Mawrth 10am – 4.30pm 

Apwyntiadau gyda Swyddog Cynllunio

Yn ogystal â’n gwasanaeth arferol, gall Swyddog Cynllunio ddarparu cyngor penodol ar gynigion datblygu (dylunio, deunyddiau, adroddiadau ychwanegol).  

Bydd arnoch chi angen trefnu apwyntiad i siarad efo Swyddog Cynllunio. Mae swyddogion ar gael yn ystod yr adegau canlynol yn Galw Wrecsam:

  • Dydd Llun 2pm tan 4pm
  • Dydd Mercher 2pm tan 4pm
  • Dydd Iau 10.30am tan 12.30pm

I drefnu apwyntiad ffoniwch 01978 298994. Pan fyddwch chi’n ffonio, fe ddylech chi ddarparu cymaint o wybodaeth â phosibl am eich cynnig er mwyn i’r swyddog ddarparu cyngor gwybodus yn ystod y cyfarfod.