Fe wnaethom ni (Cyngor Wrecsam) fabwysiadu’r Cynllun Datblygu Unedol 1996 – 2011 ar 14 Chwefror, 2005. Mae’r cynllun yn cynnwys ardal weinyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae’n disodli’r cynlluniau datblygu a fabwysiadwyd yn y gorffennol (Cynllun Lleol Wrecsam Maelor: Ymlaen i 2001,  Cynllun Lleol Glyndŵr a Chynllun Fframwaith Clwyd: Addasiad Cyntaf). 

Gweler rhestr brisiau’r Cynlluniau Datblygu os ydych yn dymuno prynu copïau caled o unrhyw Gynllun Datblygu.

Dogfennau

Mapiau

Cyfeirir at y mapiau canlynol yn y cynllun ac maent yn dangos golygfeydd manwl o’r ardaloedd diffiniedig.

Map 2

Mewnosodiad 1

Tref Wrecsam

Mewnosodiad 2

Canol Tref Wrecsam  

  
Mewnosodiad 3

Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam

Map 3

Mewnosodiad 4

Burton
Gresffordd / Marford
Yr Orsedd /  Lavister
Llai

 

Mewnosodiad 5

Bradle
Brychdyn
Brymbo
Bwlchgwyn
Coedpoeth
Gwersyllt
Gwynfryn
Y Mwynglawdd
New Brighton
Southsea
Tanyfron

 

Map 4

Mewnosodiad 6

Acrefair / Cefn Mawr
Froncysyllte
Pentre
Trefor         
Pen-y-Cae
Rhosllannerchrugog / Johnstown


 

Mewnosodiad 7 -29

7 Y Waun
8 Dolywern
9 Pontfadog
10 Llanarmon Dyffryn Ceiriog
11 Tregeiriog
12 Hanmer
13 Garth
14 Glyn Ceiriog
15 Halchdyn
16 Wrddymbre
17 Erbistog
18 Bettisfield
19 Bronington
20 Y Bers / Rhostyllen
21 Bangor-Is-y-Coed
22 Sydallt
23 Tallarn Green
24 Holt
25 Marchwiail
26 Llannerch Banna
27 Horseman's Green
28 Lôn Groes
29 Owrtyn