Os ydych chi’n dymuno prynu copi o ddogfennau’r Cynllun Datblygu cyfredol neu flaenorol, anfonwch e-bost at planning@wrexham.gov.uk.

Gallwch weld neu lawrlwytho rhai o’r cynlluniau yn rhad ac am ddim ar ein tudalen Cynllun Datblygu Unedol.

Dogfennau'r Cynllun Datblygu Cyfredol
Dogfennau'r Cynllun Datblygu Cyfredol Pris y Ddogfen (wedi’i chasglu neu’i phostio yn cynnwys TAW)
1. Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam                                  
(mabwysiadwyd ym mis Chwefror 2005) - Copi caled

£80

1. Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam                                  
(mabwysiadwyd ym mis Chwefror 2005) - CD fformat electronig
£25
1. Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam                                  
(mabwysiadwyd ym mis Chwefror 2005) - CD fformat electronig
£2 yr un (£10 am set o 6)
Dogfennau'r Cynllun Datblygu a Ddisodlwyd
Dogfennau'r Cynllun Datblygu a Ddisodlwyd Pris y Ddogfen (wedi’i chasglu neu’i phostio yn cynnwys TAW)
2. Cynllun Lleol Wrecsam Maelor: Ymlaen at 2001
(mabwysiadwyd Chwefror 1996)
£50
3. Cynllun Lleol Dosbarth Glyndwr
(mabwysiadwyd Chwefror 1994)
£30
4. Cynllun Adeiledd Clwyd: Diwygiad Cyntaf
(cymeradwywyd Rhagfyr 1991)
£15