Adrodd am nam yn y maes parcio

Os ydych chi’n sylwi ar broblem mewn maes parcio sy’n eiddo i’r cyngor, gallwch adrodd am hyn gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein. 

Adrodd rŵan

 

Gwneud cais am far-H neu adnewyddu bar-H

Mae marciau bar-H yn llinellau gwyn a roddir ar ffordd i annog gyrwyr eraill rhag rhwystro mynediad (er enghraifft dreif neu garej). Cyngor yw’r marciau hyn ac nid oes ganddynt unrhyw bwysau cyfreithiol.  

Y ffi ymgeisio am far-H yw £125 (neu am ddim os ydych chi’n yrrwr anabl sydd â Bathodyn Glas), a £100 i’w hadnewyddu pan fydd y llinellau wedi pylu.

Gallwch wneud cais am farciau bar-H neu ei adnewyddu gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein.

Dechrau rŵan 

 

Cysylltu â’n tîm gwasanaethau parcio

E-bost: parking@wrexham.gov.uk