Meysydd parcio canol Dinas

Ymwadiad

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Ffordd Cilgant – LL13 8BG

Codir tâl yn ddyddiol gan gynnwys ar ddyddiau Sul a gwyliau banc.

Os byddwch chi’n cyrraedd y maes parcio cyn 11am, dyma fydd y ffioedd:

0 - 2 awr - £1.50

Trwy’r dydd (tan hanner nos) - £3

Os byddwch chi’n cyrraedd y maes parcio ar ôl 11am, dyma fydd y ffioedd:

0 - 2 awr - £1.50

Trwy’r dydd (tan hanner nos) - £2

Adeiladau’r Goron – LL13 9BG

Dyddiau Sadwrn a Sul yn unig. Codir tâl yn ddyddiol gan gynnwys ar ddyddiau Sul a gwyliau banc.

Os byddwch chi’n cyrraedd y maes parcio cyn 11am, dyma fydd y ffioedd:

0 - 2 awr - £1.50

Trwy’r dydd (tan hanner nos) - £3

Os byddwch chi’n cyrraedd y maes parcio ar ôl 11am, dyma fydd y ffioedd: 

0 - 2 awr - £1.50

Trwy’r dydd (tan hanner nos) - £2

Neuadd y Dref – LL11 1AR

Dyddiau Sadwrn a Sul yn unig. Codir tâl yn ddyddiol gan gynnwys ar ddyddiau Sul a gwyliau banc.

Os byddwch chi’n cyrraedd y maes parcio cyn 11am, dyma fydd y ffioedd:

0 - 2 awr - £1.50

0 - 3 awr - £3

Os byddwch chi’n cyrraedd y maes parcio ar ôl 11am, dyma fydd y ffioedd:

0 - 2 awr - £1.50

0 - 3 awr - £2

Y llyfrgell – LL11 1WS

Codir tâl yn ddyddiol gan gynnwys ar ddyddiau Sul a gwyliau banc.

Os byddwch chi’n cyrraedd y maes parcio cyn 11am, dyma fydd y ffioedd:

0 - 2 awr - £1.50

0 - 3 awr - £3

Os byddwch chi’n cyrraedd y maes parcio ar ôl 11am, dyma fydd y ffioedd:

0 - 2 awr - £1.50

0 - 3 awr - £2

Stryd y Farchnad – LL13 8BB

Codir tâl yn ddyddiol gan gynnwys ar ddyddiau Sul a gwyliau banc.

Os byddwch chi’n cyrraedd y maes parcio cyn 11am, dyma fydd y ffioedd:

0 - 2 awr - £1.50

0 - 3 awr - £3

Os byddwch chi’n cyrraedd y maes parcio ar ôl 11am, dyma fydd y ffioedd:

0 - 2 awr - £1.50

0 - 3 awr - £2

Tŷ Pawb – LL13 8BB

Ar agor ddydd Llun i ddydd Sadwrn o 7am tan 10pm. Mae ffioedd dyddiol yn gymwys o 7am i 10am gan gynnwys gwyliau banc.

0 – 1 awr - £1
1 - 3 awr - £2
Dros 3 awr - £3

 • 326 gofod / naw gofod anabl
 • Gallwch dalu gan ddefnyddio’r peiriannau talu ar y safle ar ôl eich ymweliad (sicrhewch eich bod yn talu cyn gadael y maes parcio)
 • Gall deiliaid Bathodynnau Glas barcio am ddim mewn unrhyw ofod
 • Cyfyngiad uchder – 1.9m / 6 troedfedd 2 fodfedd 
 • Cyfyngiad pwysau – 2,500kg heb eu llwytho

Cilgant San Siôr – LL13 8HF

Codir tâl yn ddyddiol gan gynnwys ar ddyddiau Sul a gwyliau banc.

Os byddwch chi’n cyrraedd y maes parcio cyn 11am, dyma fydd y ffioedd:

0 - 2 awr - £1.50

0 - 3 awr - £3

Os byddwch chi’n cyrraedd y maes parcio ar ôl 11am, dyma fydd y ffioedd:

0 - 2 awr - £1.50

0 - 3 awr - £2

 • Uchafswm arhosiad tair awr
 • 66 gofod / pedwar gofod anabl
 • Gallwch dalu gyda’r ap JustPark, ID lleoliad trwy JustPark: Maes Parcio Cilgant San Siôr (dolen gyswllt allanol)
 • Gall deiliaid Bathodynnau Glas barcio am ddim mewn unrhyw ofod
 • Cyfyngiad uchder – 2.1m / 6 troedfedd 2 fodfedd 
 • Cyfyngiad pwysau – 2,500kg heb eu llwytho

De Cilgant San Siôr – LL13 8HF

Parcio am ddim am uchafswm arhosiad o 1 awr, heb ddychwelyd o fewn un awr

San Silyn – LL13 8NA

Codir tâl yn ddyddiol gan gynnwys ar ddyddiau Sul a gwyliau banc.

Os byddwch chi’n cyrraedd y maes parcio cyn 11am, dyma fydd y ffioedd:

0 - 2 awr - £1.50

0 - 3 awr - £3

Os byddwch chi’n cyrraedd y maes parcio ar ôl 11am, dyma fydd y ffioedd:

0 - 2 awr - £1.50

0 - 3 awr - £2

Byd Dŵr - LL13 8BG

Codir tâl yn ddyddiol gan gynnwys ar ddyddiau Sul a gwyliau banc.

Os byddwch chi’n cyrraedd y maes parcio cyn 11am, dyma fydd y ffioedd:

0 - 2 awr - £1.50

Trwy’r dydd (tan hanner nos) - £3

Os byddwch chi’n cyrraedd y maes parcio ar ôl 11am, dyma fydd y ffioedd:

0 - 2 awr - £1.50

Trwy’r dydd (tan hanner nos) - £2

Parcio beic modur 

Gwybodaeth parcio beic modur mewn meysydd parcio’r cyngor

Mae gofodau parcio beic modur dynodedig ar gael yn y meysydd parcio canol tref canlynol. Mae holl amodau’r meysydd parcio yn gymwys i feiciau modur (fel y nodir ar y byrddau tariff).

San Silyn, Byd Dŵr a Stryd y Farchnad
 • Parcio beic modur am ddim o fewn ardal ddynodedig y maes parcio 
 • Rhaid talu am docyn talu ac arddangos os ydych yn dewis parcio mewn gofod parcio car nodedig
De Cilgant San Siôr
 • Parcio beic modur am ddim heb gyfyngiad, o fewn yr ardal barcio ddynodedig 
 • Os ydych yn dewis parcio mewn gofod parcio car nodedig mae cyfyngiad amser un awr yn gymwys

Os ydych yn dewis parcio mewn maes parcio heb barcio beic modur dynodedig, rhaid i chi barcio yn gywir mewn gofod parcio nodedig, a phrynu tocyn talu ac arddangos.

Meysydd parcio eraill yng nghanol y dref (heb eu rheoli gan y cyngor)

Meysydd Parcio Gwledig

Burton Terrace, Acrefair - LL14 3SB

Parcio am ddim dydd Sul – dydd Sadwrn (bob wythnos drwy’r amser).

 • 34 gofod
 • Cyfyngiad uchder: 2.2m / 7 troedfedd 3 modfedd
 • Cyfyngiad pwysau: 2,500kg heb eu llwytho

Ffordd Llangollen, Acrefair – LL14 3RP

Parcio am ddim dydd Sul – dydd Sadwrn (bob wythnos drwy’r amser).

 • 23 gofod
 • Cyfyngiad uchder: 2.2m / 7 troedfedd 3 modfedd
 • Cyfyngiad pwysau: 2,500kg heb eu llwytho

Ael-y-Bryn, Brymbo - LL11 5DA

Parcio am ddim dydd Sul – dydd Sadwrn (bob wythnos drwy’r amser).

 • 12 gofod
 • Cyfyngiad uchder: dim
 • Cyfyngiad pwysau: 2,500kg heb eu llwytho

Stryd y Craen, Cefn Mawr - LL14 3AB

Parcio am ddim dydd Sul – dydd Sadwrn (bob wythnos drwy’r amser).

 • 38 gofod / tri gofod anabl
 • Cyfyngiad uchder: dim
 • Cyfyngiad pwysau: 2,500kg heb eu llwytho

Stryd y Ffynnon, Cefn Mawr, LL14 3AE

Parcio am ddim dydd Sul – dydd Sadwrn (bob wythnos drwy’r amser).

 • 24 gofod
 • Cyfyngiad uchder: dim
 • Cyfyngiad pwysau: 2,500kg heb eu llwytho

Pwll Y Waun (oddi ar Ffordd y Glofa), y Waun – LL14 5PL

Parcio am ddim dydd Sul – dydd Sadwrn (bob wythnos drwy’r amser).

 • 99 gofod / pedwar gofod anabl
 • Cyfyngiad uchder: dim 
 • Cyfyngiad pwysau: 2,500kg heb eu llwytho

Y Stryd Far, Coedpoeth – LL11 3RY

Parcio am ddim dydd Sul – dydd Sadwrn (bob wythnos drwy’r amser).

 • 52 gofod / dau ofod anabl
 • Cyfyngiad uchder: dim 
 • Cyfyngiad pwysau: 2,500kg heb eu llwytho

Y Stryd Fawr, Glyn Ceiriog – LL20 7EH

Parcio am ddim dydd Sul – dydd Sadwrn (bob wythnos drwy’r amser).

 • 10 gofod
 • Cyfyngiad uchder: dim 
 • Cyfyngiad pwysau: 2,500kg heb eu llwytho

Green Street, Holt - LL13 9JF

Parcio am ddim dydd Sul – dydd Sadwrn (bob wythnos drwy’r amser).

 • 15 gofod
 • Cyfyngiad uchder: 2.2m / 7 troedfedd 3 modfedd
 • Cyfyngiad pwysau: 2,500kg heb eu llwytho

Ffordd yr Eglwys – Owrtyn – LL13 0EN

Parcio am ddim dydd Sul – dydd Sadwrn (bob wythnos drwy’r amser).

 • 34 gofod
 • Cyfyngiad uchder: dim 
 • Cyfyngiad pwysau: 2,500kg heb eu llwytho

Ffordd Gwalia, Pentre Broughton, LL11 5BY

Parcio am ddim dydd Sul – dydd Sadwrn (bob wythnos drwy’r amser).

 • 10 gofod
 • Cyfyngiad uchder: dim 
 • Cyfyngiad pwysau: 2,500kg heb eu llwytho

Stryd y Capel, Ponciau – LL14 1SE

Parcio am ddim dydd Sul – dydd Sadwrn (bob wythnos drwy’r amser).

 • 16 gofod
 • Cyfyngiad uchder: dim 
 • Cyfyngiad pwysau: 2,500kg heb eu llwytho

Lôn Parc, Rhosddu – LL11 2NN

Parcio am ddim dydd Sul – dydd Sadwrn (bob wythnos drwy’r amser).

 • 11 gofod
 • Cyfyngiad uchder: 2.2m / 7 troedfedd 3 modfedd
 • Cyfyngiad pwysau: 2,500kg heb eu llwytho

Stryd Jones, Rhosllannerchrugog - LL14 1AS

Parcio am ddim dydd Sul – dydd Sadwrn (bob wythnos drwy’r amser).

 • 12 gofod
 • Cyfyngiad uchder: 2.4m / 7 troedfedd 10 modfedd
 • Cyfyngiad pwysau: 2,500kg heb eu llwytho

Stryt yr Ysgol, Rhosllannerchrugog - LL14 1BA

Parcio am ddim dydd Sul – dydd Sadwrn (bob wythnos drwy’r amser).

 • 7 gofod
 • Cyfyngiad uchder: dim 
 • Cyfyngiad pwysau: 2,500kg heb eu llwytho

Stryd y Farchnad, Rhosllannerchrugog - LL14 1AF

Parcio am ddim ddydd Sul – dydd Sadwrn, cyfyngiad amser: 4 awr.

 • 4 gofod
 • Gofodau anabl yn unig (am ddim gyda Bathodyn Glas)
 • Cyfyngiad uchder: dim 
 • Cyfyngiad pwysau: 2,500kg heb eu llwytho

Ffordd yr Orsaf, Rhostyllen, LL14 4BB

Parcio am ddim dydd Sul – dydd Sadwrn (bob wythnos drwy’r amser).

 • 16 gofod
 • Cyfyngiad uchder: dim 
 • Cyfyngiad pwysau: 2,500kg heb eu llwytho

Stryd y Capel, Rhosymedre – LL14 3YN

Parcio am ddim dydd Sul – dydd Sadwrn (bob wythnos drwy’r amser).

 • 10 gofod
 • Cyfyngiad uchder: 2.1 / 7 troedfedd 1 modfedd
 • Cyfyngiad pwysau: 2,500kg heb eu llwytho

Y Stryd Far, Rhosymedre – LL14 3YE

Parcio am ddim dydd Sul – dydd Sadwrn (bob wythnos drwy’r amser).

 • 8 gofod
 • Cyfyngiad uchder: 2.1 / 7 troedfedd 1 modfedd
 • Cyfyngiad pwysau: 2,500kg heb eu llwytho

Ffordd yr Orsaf, Yr Orsedd - LL12 0HE

Parcio am ddim dydd Sul – dydd Sadwrn (bob wythnos drwy’r amser).

 • 32 gofod / dau ofod anabl
 • Cyfyngiad uchder: dim 
 • Cyfyngiad pwysau: 2,500kg heb eu llwytho

Lôn Maes-y-Llan, Rhiwabon – LL14 6AD

Parcio am ddim dydd Sul – dydd Sadwrn (bob wythnos drwy’r amser).

 • 23 gofod / dau ofod anabl
 • Cyfyngiad uchder: dim 
 • Cyfyngiad pwysau: 2,500kg heb eu llwytho

Gorsaf Rhiwabon, Rhiwabon – LL14 6DL

Mae ffioedd dyddiol yn gymwys gan gynnwys dyddiau Sul a gwyliau banc.

0 – 24 awr: £2

Gallwch brynu nifer o docynnau talu ac arddangos ar gyfer nifer o ddiwrnodau o barcio.

 • 30 gofod / tri gofod anabl
 • Gall deiliaid Bathodynnau Glas barcio am ddim mewn unrhyw ofod
 • Cyfyngiad uchder: dim 
 • Cyfyngiad pwysau: 2,500kg heb eu llwytho

Ffordd Uchaf, Brynhyfryd – LL11 4TD

Parcio am ddim dydd Sul – dydd Sadwrn (bob wythnos drwy’r amser).

 • 6 gofod
 • Cyfyngiad uchder: dim 
 • Cyfyngiad pwysau: 2,500kg heb eu llwytho

Ffordd Newydd, Trefor – LL14 3NP

Parcio am ddim dydd Sul – dydd Sadwrn (bob wythnos drwy’r amser). Toiledau cyhoeddus ar y safle gan gynnwys cyfleusterau newid babanod a thoiled anabl.

 • 34 gofod / pedwar gofod i goetsis
 • Cyfyngiad uchder: dim 
 • Cyfyngiad pwysau: 2,500kg heb eu llwytho (ac eithrio coetsys)

Ffordd Erddig, Wrecsam - LL13 7DS

Parcio am ddim dydd Sul – dydd Sadwrn (bob wythnos drwy’r amser)

 • 17 gofod
 • Cyfyngiad uchder: 2.4m / 7 troedfedd 10 modfedd
 • Cyfyngiad pwysau: 2,500kg heb eu llwytho

Ffordd Fictoria, Wrecsam - LL13 7SF

Parcio am ddim dydd Sul – dydd Sadwrn (bob wythnos drwy’r amser).

 • 28 gofod
 • Cyfyngiad uchder: dim 
 • Cyfyngiad pwysau: 2,500kg heb eu llwytho (ac eithrio coetsys)

Ffordd Manley, Wrecsam - LL13 8HD

Parcio am ddim dydd Sul – dydd Sadwrn (bob wythnos drwy’r amser).

 • 6 gofod
 • Cyfyngiad uchder: dim 
 • Cyfyngiad pwysau: 2,500kg heb eu llwytho (ac eithrio coetsys)