I dalu am barcio mewn meysydd parcio sy’n eiddo i’r cyngor gallwch ddefnyddio’r peiriannau talu ar y safle neu dalu drwy’r ffôn symudol gan ddefnyddio JustPark. Mae tocynnau tymor hefyd ar gael ar gyfer meysydd parcio penodol.

Tocynnau Tymor

Maes Parcio Byd Dŵr 

£58.33 fesul disg am fis
£175 fesul disg am dri mis
£350 fesul disg am chwe mis

Maes Parcio Ffordd y Cilgant

£58.33 fesul disg am fis
£175 fesul disg am dri mis
£350 fesul disg am chwe mis

Sut i brynu 

Gallwch dalu am docyn tymor trwy ein e-siop.

Talu nawr