O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

Mae grantiau a budd-daliadau amrywiol a allai eich helpu â phethau fel cynhesu eich cartref, anfon eich plant i’r ysgol a thalu eich rhent.