Cyngor i’ch helpu i hawlio budd-daliadau y gallwch fod â hawl iddynt

Mae'r Uned Hawliau Lles yn darparu cyngor a chynrychiolaeth ynglŷn ag unrhyw fater sy’n ymwneud â budd-daliadau lles, gan gynnwys taliadau nawdd cymdeithasol a chredyd treth.

I gael eu gweld gan Swyddog Hawliau Lles, rhaid i unigolyn gyrraedd meini prawf penodol. Fel arfer mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i chi gael rhyw fath o gyswllt neu gymorth blaenorol gan Ofal Cymdeithasol Oedolion neu Blant. 

Fodd bynnag, gall unrhyw un sy’n byw neu’n gweithio yn Sir Wrecsam ffonio’r Llinell Gyngor i gael cyngor a gwybodaeth. Ein nod yw ateb ymholiadau mewn modd clir a defnyddiol o fewn 24 awr.

Mae ffi bellach yn berthnasol i rai cleientiaid. Bydd trafodaeth ynghylch ffioedd (ble’n berthnasol) yn digwydd pa gysylltir â’r Uned Hawliau Lles.

Cysylltu â’n Huned Hawliau Lles

E-bost: welfarerights@wrexham.gov.uk

Llinell Gyngor: 01978 298255 
Dydd Llun i Ddydd Gwener: 9.30am -12pm

Dolenni perthnasol