Bydd arnoch angen gwneud cais ar wahân ar gyfer pob cam o addysg - addysg gynnar a ariennir, meithrin, derbyn ac uwchradd. Nid yw sicrhau lle ar un cam yn gwarantu lle i’ch plentyn yn yr un lleoliad/ysgol ar gyfer y cam nesaf.  

Amlinellir y broses ymgeisio ar gyfer bob cam ar y tudalennau hyn ac yn ein harweiniad i rieni.