Mae swyddfa gofrestru Wrecsam yn darparu gwasanaethau cofrestru ar gyfer genedigaethau, marwolaethau, priodasau a phartneriaethau sifil, a seremonïau dinasyddion.