Mae swyddfa gofrestru Wrecsam yn darparu gwasanaethau cofrestru ar gyfer genedigaethau, marwolaethau, priodasau a phartneriaethau sifil, a seremonïau dinasyddion.

Bydd apwyntiadau i gofrestru marwolaethau yn dychwelyd i fod yn rhai wyneb yn wyneb.  Gellir gwneud pob apwyntiad cofrestru genedigaethau a marwolaethau drwy ffonio 01978 298997. I drafod hysbysiadau priodas/ partneriaeth sifil cysylltwch â ceremonies@wrexham.gov.uk.

Ffoniwch 01978 298997 i wneud cais am gopïau o dystysgrifau geni, priodas a marwolaeth. Mae ceisiadau am hanes teulu wedi eu hatal dros dro ar hyn o bryd. 

Cysylltu â’n swyddfa gofrestru

Ebost: registration@wrexham.gov.uk
Rhif ffôn: 01978 298997 o fewn y DU
Rhif ffôn: +44(0)1978 298997 tu allan i’r DU

Y Swyddfa Gofrestru
Neuadd y Dref 
Wrecsam
LL11 1AY (LL13 8BG ar gyfer llywio lloeren)

Oriau agor

Dydd Llun i ddydd Gwener 9am – 4.30pm (wedi cau rhwng 1pm a 2pm)

Cofrestru genedigaeth

Rhaid i holl enedigaethau yn Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon gael eu cofrestru o fewn 42 diwrnod o enedigaeth y plentyn.

Byddwch angen ymweld â’n swyddfa gofrestru yn bersonol er mwyn cofrestru genedigaeth, ffoniwch 01978 298997 er mwyn gwneud apwyntiad. 

Os oes gennych nodiadau rhyddhau o’r ysbyty, dewch â’r rhain gyda chi (mae’r nodiadau hyn yn cynnwys rhif GIG eich babi, sy’n golygu y bydd y cofrestrydd yn gallu rhoi ffurflen i chi i gofrestru eich babi gyda’ch meddyg teulu).

Peidiwch â phoeni os fyddwch yn anghofio, gall eich meddyg teulu gael y rhif GIG o ffynhonnell wahanol.
Gallwch gofrestru genedigaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg (gofynnir am eich dewis iaith pan fyddwch yn cysylltu â ni).

Cofrestru marwolaeth

Dylid cofrestru marwolaeth o fewn pum niwrnod (fodd bynnag gellir oedi cofrestru am naw niwrnod arall os yw’r cofrestrydd yn derbyn cadarnhad ysgrifenedig bod y dystysgrif achos meddygol marwolaeth wedi cael ei arwyddo gan feddyg).

Byddwch angen ymweld â’n swyddfa gofrestru yn bersonol er mwyn cofrestru marwolaeth, ffoniwch 01978 298997 er mwyn gwneud apwyntiad.

Gallwch gofrestru marwolaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg (gofynnir am eich dewis iaith pan fyddwch yn cysylltu â ni).