Cynghorwyr lleol

Mae gan Gyngor Wrecsam 56 cynghorydd lleol ac mae pob un wedi’i ethol i wasanaethu ward (ardal neu gymuned benodol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam).

Aelodau Seneddol

Sarah Atherton AS

Rhanbarth:  Aelod Seneddol dros Wrecsam

Tŷ’r Cyffredin
Llundain
SW1A 0AA

E-bost: sarah.atherton.mp@parliament.uk

Rhif ffôn:  0207 219 4885

Simon Baynes AS

Rhanbarth:  Aelod Seneddol dros Dde Clwyd

Tŷ’r Cyffredin
Llundain
SW1A 0AA

E-bost:  simon.baynes.mp@parliament.uk

Rhif ffôn:  0207 219 3000

Senedd Cymru

Dod yn gynghorydd

Mae gwefan y Comisiwn Etholiadol yn cynnwys rhagor o wybodaeth am etholiadau hefyd.

I gael rhagor o gyngor am fod yn gynghorydd, neu unrhyw fater etholiadol arall, anfonwch e-bost at electoral@wrexham.gov.uk.