Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Strwythur Rheoli

Prif Weithredwr

Ian Bancroft
Ebost: chiefexecutive@wrexham.gov.uk

Cyfarwyddwr Gweithredol*

Clare Field
Ebost: Clare.Field@wrexham.gov.uk

Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion*

Charlotte Walton
Ebost: Charlotte.Walton@wrexham.gov.uk

Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Blant dros dro

Susan Evans
Ebost:Susan2.Evans@wrexham.gov.uk

Pennaeth Addysg*

Ian Roberts
Ebost: ian2.roberts@wrexham.gov.uk

Pennaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chorfforaethol*

Sioned Wyn Davies
Ebost: sioned.wyndavies@wrexham.gov.uk

Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio

Lawrence Isted
Ebost: lawrence.isted@wrexham.gov.uk

Pennaeth Cyllid*

Mark Owen
Ebost: mark.owen@wrexham.gov.uk

Pennaeth Tai a’r Economi

Steve Bayley
Ebost: steve.bayley@wrexham.gov.uk

Swyddog Diogelu Data / Cyfreithiwr

Matthew Foster
Ebost: dpo@wrexham.gov.uk

Nodiadau

*Yn dangos Swyddog Statudol ac yn atebol i’r Prif Weithredwr ac â mynediad uniongyrchol at ynghylch Materion Statudol.