Dweud eich dweud ar wasanaethau’r cyngor 

Yng Nghyngor Wrecsam rydym wedi ymrwymo i wrando ar bobl Wrecsam. 

Mae cyfranogiad da yn golygu fod pawb yn ein cymuned yn gwybod y gallent ymuno â’r drafodaeth am y gwasanaethau rydym yn eu dylunio a’u darparu. Mae hefyd yn golygu y gall pawb gael dweud eu dweud i helpu i siapio dyfodol Bwrdeistref Sirol Wrecsam. 

Gobeithiwn wrth gymryd yr agwedd hon, y bydd dyfodol gwasanaethau yn Wrecsam yn canolbwyntio ar yr hyn sydd bwysicaf i bobl Wrecsam. 

Yng Nghyngor Wrecsam rydym yn defnyddio amrywiaeth o ffyrdd i gael pobl i gymryd rhan wrth ddylunio a darparu ein gwasanaethau.

Eich Llais Wrecsam

Trwy fynd i’n porth cyfranogi ‘Eich Llais Wrecsam’  gallwch gymryd rhan mewn arolygon i roi adborth a fydd yn helpu i siapio ein gwasanaethau.  

Gallwch weld beth mae pobl wedi ei ddweud wrthym yn y gorffennol a beth ddigwyddodd o ganlyniad, a gallwch rannu eich syniadau ar gyfer gweithgareddau cyfranogi’r dyfodol.

Diweddariadau E-bost 

I gael diweddariadau rheolaidd am weithgareddau cyfranogi y gallwch gymryd rhan ynddynt (ar Eich Llais Wrecsam), ewch i dudalen Fy Niweddariadau a dewis ‘Ymgynghoriadau’ o dan y testun ‘Newyddion a Digwyddiadau’ - ar ôl nodi eich cyfeiriad e-bost.

Cyfranogiad y cyhoedd

Rydym yn annog aelodau’r cyhoedd i ymgysylltu â democratiaeth leol a chymryd rhan mewn prosesau gwneud penderfyniadau’r Cyngor.

Mwy o ffyrdd i gael dweud eich dweud 

Mae llawer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Gallwch hefyd wybod sut i gymryd rhan fel preswylydd cyngor (gan olygu os ydych yn byw mewn tŷ a ddarperir gan y cyngor)

Ein hymagwedd at gymryd rhan

I wybod mwy darllenwch ein Strategaeth Gyfranogi 2022-2027, sydd hefyd yn nodi’r gyfraith berthnasol yn ogystal â’n strategaethau a chynlluniau cysylltiedig eraill.