Mae ein Strategaeth Gyfranogi yn egluro ein dull i alluogi pobl Wrecsam i ymuno â’r drafodaeth am y gwasanaethau rydym ni’n eu dylunio a’u darparu. Mae ein strategaeth hefyd yn nodi cyfreithiau perthnasol, a’n strategaethau a’n cynlluniau cysylltiedig.