Cyflwyno ymholiad

Defnyddiwch y ffurflen hon os oes gennych chi gwestiwn, neu os hoffech chi drefnu apwyntiad gyda’n tîm Busnes a Buddsoddi. 

Dechrau rŵan

Grwpiau rhwydweithio

Mae ein tîm Busnes a Buddsoddi hefyd yn cynnal grŵp rhwydweithio sydd wedi’i anelu’n benodol at fentrau cymdeithasol.

Ymunwch â’n rhestr bostio Busnes a Buddsoddi

Os byddwch chi’n ymuno â’n rhestr bostio (dewiswch ‘Busnes a Buddsoddi’), cewch wybod y wybodaeth ddiweddaraf am:

  • Grantiau busnes/cyllid sydd ar gael yn Wrecsam
  • Newidiadau mewn rheoliadau busnes
  • Digwyddiadau, seminarau a gweithdai busnes yn yr ardal leol
  • Cyfleoedd rhwydweithio lleol 
  • Mentrau cefnogi busnes ac adnoddau newydd

Fe fyddwch yn gallu dad-danysgrifio ar unrhyw adeg drwy ddilyn y ddolen berthnasol ar waelod pob un o’n negeseuon e-bost gyda’r wybodaeth ddiweddaraf.