Yn ogystal ag ystafelloedd ar gael i’w llogi, mae’r ganolfan hon yn cynnwys:

Mae yna hefyd faes parcio am ddim ar gael yn y ganolfan a gellir cyrraedd yno ar gludiant cyhoeddus. Mae Wi-Fi am ddim ar gael ym mhob man yn yr adeilad. 

Llogi ystafell allan

Dylech wirio amodau llogi cyn gwneud archeb. I wneud archeb, anfonwch e-bost at gwersylltresource@wrexham.gov.uk i wirio argaeledd a gofyn am ffurflen archeb. 

Blaendaliadau

Mae blaen-dal na chaiff ei ad-dalu o 25% o’r ffi llogi yn ofynnol adeg llogi (nid yw hyn yn berthnasol i archebion bloc rheolaidd).

Gostyngiadau / ffioedd gostyngol (archebion mewnol ac elusen)

Rydym yn cynnig:

  • Gostyngiad o hyd at 25% ar gyfer archebion mewnol. 
  • Gostyngiad tâl llogi ystafell o 25% ar gyfer digwyddiadau / sefydliadau elusennol ar gyfer codi arian lleol.

Taliadau cyffredinol

Taliadau cyffredinol
CyfleusterauFfi
Defnydd o gerddoriaeth fyw neu wedi’i recordio ym mhob ystafell (fesul sesiwn)£2.50
Defnydd o gyfleusterau coginio fesul sesiwn (os ydynt ar gael)£12
Defnydd o lwyfan symudol ym mhob ystafell (ble mae ar gael)£25
Ffi ychwanegol am fethu gadael ar amser a gytunwyd i bob ystafell (fesul pob awr neu ran ohoni)£62

Amseroedd sesiwn llogi 

Gellir llogi ar gyfer sesiynau bore, prynhawn neu fin nos (mae archebion sesiwn ar gyfer 3 awr o hyd, gyda sesiynau min nos yn gorffen erbyn 10pm fan bellaf).

Manylion ystafell a ffioedd 

Mae amryw o ystafelloedd y gellir eu llogi, gyda maint yr ystafell yn amrywio o 10 unigolyn fesul ystafell i 120 o bobl fesul ystafell.

Mae’r union le yn dibynnu ar y math o weithgaredd yr ydych yn bwriadu ei gynnal a’r gwaith gosod rydych ei angen ar gyfer y byrddau a’r cadeiriau. 

Gallwn ddarparu lluniaeth am gost o £1 y pen.

Ystafell gyfarfod - ar gyfer hyd at 10 o bobl

Pris fesul sesiwn: £33 

Mae’r ystafell hon yn cynnwys bwrdd cyfarfod mawr ac mae’n ddelfrydol ar gyfer cynnal cyfarfodydd, cyfweliadau neu gyflwyniadau.

Mae ystod o offer TGCh ar gael ar gais.

Ystafell TG - ar gyfer hyd at 20 o bobl

Pris fesul sesiwn: £44

Mae ystod o offer TGCh ar gael i’w ddefnyddio ar gyfer cynnal cyfarfodydd a chyflwyniadau ar gael ar gais.

Neuadd 1 – ar gyfer hyd at 40 o bobl

Pris fesul sesiwn: £44 

Gyda bwrdd a chadeiriau. Mae ystod o offer TGCh ar gael i’w ddefnyddio ar gyfer cynnal cyfarfodydd a chyflwyniadau ar gael ar gais.  

Mae Neuadd 1 a Neuadd 2 yn gallu cael eu hagor a’u defnyddio ar gyfer digwyddiadau mawr - ar gyfer hyd at 120 o bobl (tâl fesul sesiwn: £62).

Neuadd 2 – ar gyfer hyd at 40 o bobl

Pris fesul sesiwn: £44

Gyda bwrdd a chadeiriau. Sgrîn ar y wal i gysylltu gyda gliniadur ar gyfer cyflwyniadau

Mae Neuadd 1 a Neuadd 2 yn gallu cael eu hagor a’u defnyddio ar gyfer digwyddiadau mawr - ar gyfer hyd at 120 o bobl (tâl fesul sesiwn: £62).

Ystafell weithgaredd - ar gyfer hyd at 40 o bobl

Pris fesul sesiwn: £44

Ystafell fodern, arddull theatr gyda seddi.   

Mae offer TG hybrid ar gael yn yr ystafell, gan gynnwys sgrîn ar wal wedi’i chysylltu gyda gliniaduron.

Talu am archebu ystafell 

Unwaith y bydd eich archeb wedi’i gadarnhau, gallwch dalu amdano ar-lein. 

Talwch rŵan

Ardal atriwm 

Mae gennym fan eistedd mawr gwych, i’w rannu gyda phawb sy’n defnyddio’r adeilad ar unrhyw adeg. 

Unedau busnes

Mae gennym 2 uned fusnes annibynnol. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth gan gynnwys argaeledd.

Cyfeiriad

Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt
Ail Rodfa, 
Gwersyllt, 
Wrecsam, 
LL11 4ED

Cysylltwch â Chanolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt

Cysylltwch os oes gennych unrhyw gwestiynau am logi ystafell, gallwch hefyd ofyn am ymweliad safle os ydych yn dymuno cael golwg o amgylch cyn archebu. 

E-bost: gwersylltresource@wrexham.gov.uk 
Ffôn: 01978 722880