Ffurflen archebu a chasglu'r llyfrgell

Dechreuwch rŵan

Llyfrgell Brynteg

Canolfan Goff
Ffordd y Chwarel
Brynteg
LL11 6AB

brynteg.library@wrexham.gov.uk
01978 759523
 

Oriau agor

 • Dydd Llun 1pm - 6pm
 • Dydd Mawrth 10am - 12.30pm a 2pm - 5.30pm
 • Dydd Mercher 2pm - 5.30pm
 • Dydd Iau 1pm - 6pm
 • Dydd Gwener 12pm - 6pm
 • Dydd Sadwrn 10am - 1pm

Llyfrgell Cefn Mawr

Plas Kynaston
Cefn Mawr
Wrecsam
LL14 3AT

cefnmawr.library@wrexham.gov.uk
01978 820938

Oriau agor

 • Dydd Llun 1pm - 5.30pm
 • Dydd Mercher 1pm - 5.30pm
 • Dydd Iau 1pm - 5.30pm
 • Dydd Gwener 9am - 5.30pm

Llyfrgell y Waun

Lôn y Capel
Y Waun
Wrecsam
LL14 5NF

chirk.library@wrexham.gov.uk
01691 772344

Oriau agor

 • Dydd Llun 9am - 5.30pm
 • Dydd Mawrth 2pm - 5pm
 • Dydd Iau 2pm - 5pm
 • Dydd Gwener 9am - 5.30pm

Llyfrgell Coedpoeth

Plas Pentwyn
Ffordd y Castell
Coedpoeth
LL11 3NA

coedpoeth.library@wrexham.gov.uk
01978 722920

Oriau agor

 • Dydd Llun 2pm - 5.30pm
 • Dydd Mawrth 10am - 12.30pm a 2pm - 5.30pm
 • Dydd Mercher 2pm - 5.30pm
 • Dydd Gwener 10am - 12.30pm a 1pm - 5.30pm

Llyfrgell Gwersyllt

Ar hyn o bryd mae Llyfrgell Gwersyllt yn gweithredu oriau agor gyda staff

Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt
Ail Rodfa
Gwersyllt
Wrecsam
LL11 4ED

gwersyllt.library@wrexham.gov.uk
01978 722890

Oriau agor

 • Dydd Llun  2pm - 5pm
 • Dydd Mawrth 2pm - 5pm
 • Dydd Mercher 10am - 1pm a 2pm - 5pm
 • Dydd Iau 10am - 1pm a 2pm - 5pm
 • Dydd Gwener 2pm - 5pm

 

Llyfrgell Llai

Sgwâr y Farchnad
Llai
Wrecsam
LL12 0SA

llay.library@wrexham.gov.uk
01978 855100

Oriau agor

 • Dydd Llun 2pm - 6pm
 • Dydd Mawrth 1pm - 5pm
 • Dydd Mercher 1pm - 5pm
 • Dydd Iau 1pm - 5pm
 • Dydd Gwener 2pm - 6pm

Llyfrgell Owrtyn

Cocoa Rooms
Owrtyn
Wrecsam
LL13 OEE

overton.library@wrexham.gov.uk
01978 710557

Oriau agor

 • Dydd Llun 10am - 2pm
 • Dydd Mercher 2pm - 6pm
 • Dydd Gwener 2pm - 6pm
 • Dydd Sadwrn 10am - 1pm

Llyfrgell y Rhos

Ffordd y Tywysog
Rhos
Wrecsam
LL14 1AB

rhos.library@wrexham.gov.uk
01978 840328

Oriau agor

 • Dydd Llun 10am - 6pm
 • Dydd Mawrth 10am - 5pm
 • Dydd Mercher 10am - 5pm
 • Dydd Gwener 10am - 6pm

Llyfrgell Rhiwabon

Stryd Fawr
Rhiwabon
Wrecsam
LL14 6NH

ruabon.library@wrexham.gov.uk
01978 822002

Oriau agor

 • Dydd Llun 12pm - 5pm
 • Dydd Mercher 12pm - 5pm
 • Dydd Iau 9am - 1.15pm
 • Dydd Gwener 12pm - 5pm

Llyfrgell Wrecsam

Ffordd Rhosddu
Wrecsam
LL11 1AU

library@wrexham.gov.uk
01978 292090

Oriau agor

 • Dydd Llun 9am - 6pm
 • Dydd Mawrth 9am - 6pm
 • Dydd Mercher 9am - 6pm
 • Dydd Iau 9am - 6pm
 • Dydd Gwener 9am - 6pm
 • Dydd Sadwrn 9am - 4pm

Gwasanaeth Cyswllt Cartref

Mae ein gwasanaeth Cyswllt Cartref ar gael i bobl sy’n byw yn Sir Wrecsam, sy’n gaeth i’w cartrefi ac sydd heb neb i gasglu llyfrau ar eu rhan. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau hyn, anfonwch neges e-bost i library@wrexham.gov.uk neu ffoniwch ni ar 01978 292090.
 

Gwasanaeth llyfrgell Pop Yp

Mae ein gwasanaeth llyfrgell Pop Yp yn ymweld â chymunedau gwledig a/neu anghysbell yn ein sir ar rota pedair wythnos.

Mae’r gwasanaeth yn rhedeg ar sail archebu a chasglu yn unig ac yn cymryd lle mewn lleoliadau cymunedol ar ymweliad wedi’i gynllunio a’i amseru ymlaen llaw.  

I ganfod mwy, gan gynnwys pan fydd yr ymweliad nesaf agosaf atoch chi yn cael ei gynnal, gallwch anfon e-bost at mobile@wrexham.gov.uk neu ffonio 01978 667286.