Mae pob un o'n hadeiladau llyfrgell ar agor ar gyfer gwasanaeth 'archebu a chasglu' drwy apwyntiad yn unig. Defnyddiwch ein ffurflen ar-lein i wneud cais am yr eitemau yr hoffech chi eu casglu.

Ffurflen archebu a chasglu'r llyfrgell

Dechreuwch rŵan

Mwy am y system archebu a chasglu

Pan fydd eich llyfrau’n barod, fe fyddwn yn cysylltu â chi i drefnu apwyntiad i chi ddod i’w casglu. Gallwch ddychwelyd llyfrau yn yr un apwyntiad ag ydych chi’n casglu llyfrau.

Os mai dim ond dychwelyd llyfrau rydych chi eisiau gwneud, bydd angen i chi gysylltu â ni drwy e-bost neu ffonio i drefnu apwyntiad.

Bydd llyfrau gwasanaeth archebu a chasglu’n cael eu hadnewyddu’n awtomatig

Bydd unrhyw lyfr sydd gennych ar fenthyg ar hyn o bryd ac unrhyw lyfr y byddwch chi’n ei fenthyg trwy’r gwasanaeth archebu a chasglu yn cael ei adnewyddu’n awtomatig, felly does dim angen i chi boeni am eu dychwelyd ar amser, ac ni fyddwch yn cael unrhyw ddirwyon.

Diogelwch Covid-19

Cofiwch wisgo gorchudd wyneb pan fyddwch chi’n ymweld ag unrhyw un o’n hadeiladau. Mae diogelwch ein staff a chwsmeriaid yn flaenoriaeth i ni ac rydym ni’n dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ar sut i ddelio â llyfrau llyfrgell.  Bydd pob llyfr sy’n cael ei ddychwelyd i’r llyfrgell yn mynd i gwarantîn am 72 awr.

Llyfrgell Brynteg

Canolfan Goff
Ffordd y Chwarel
Brynteg
LL11 6AB

brynteg.library@wrexham.gov.uk
01978 759523
 

Oriau agor

 • Dydd Llun 2pm - 7pm
 • Dydd Mawrth 10am - 12.30pm a 2pm - 5.30pm
 • Dydd Mercher 2pm - 5.30pm
 • Dydd Iau 2pm - 7pm
 • Dydd Gwener 12pm - 6pm
 • Dydd Sadwrn 10am - 1pm

Llyfrgell Cefn Mawr

Plas Kynaston
Cefn Mawr
Wrecsam
LL14 3AT

cefnmawr.library@wrexham.gov.uk
01978 820938

Oriau agor

 • Dydd Llun 1pm - 5.30pm
 • Dydd Mercher 1pm - 5.30pm
 • Dydd Iau 1pm - 5.30pm
 • Dydd Gwener 9am - 5.30pm

Llyfrgell y Waun

Lôn y Capel
Y Waun
Wrecsam
LL14 5NF

chirk.library@wrexham.gov.uk
01691 772344

Oriau agor

 • Dydd Llun 9am - 5.30pm
 • Dydd Mawrth 2pm - 5pm
 • Dydd Iau 2pm - 5pm
 • Dydd Gwener 9am - 5.30pm

Llyfrgell Coedpoeth

Plas Pentwyn
Ffordd y Castell
Coedpoeth
LL11 3NA

coedpoeth.library@wrexham.gov.uk
01978 722920

Oriau agor

 • Dydd Llun 2pm - 5.30pm

 • Dydd Mawrth 10am - 12.30 pm a 2pm - 5.30pm

 • Dydd Mercher 2pm - 5.30pm

 • Dydd Gwener 10am - 12.30 pm a 2pm - 6.30pm

Llyfrgell Gwersyllt

Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt
Ail Rodfa
Gwersyllt
Wrecsam
LL11 4ED

gwersyllt.library@wrexham.gov.uk
01978 722890

Oriau agor

 • Dydd Llun - Dydd Gwener 9am - 5pm

Oriau agor gyda staff

 • Dydd Llun  2pm - 5pm
 • Dydd Mawrth 2pm - 5pm
 • Dydd Mercher 10am - 1pm a 2pm - 5pm
 • Dydd Iau 10am - 1pm a 2pm - 5pm
 • Dydd Gwener 2pm - 5pm

 

Llyfrgell Llai

Sgwâr y Farchnad
Llai
Wrecsam
LL12 0SA

llay.library@wrexham.gov.uk
01978 855100

Oriau agor

 • Dydd Llun 2pm - 6pm
 • Dydd Mawrth 1pm - 5pm
 • Dydd Mercher 1pm - 5pm
 • Dydd Iau 1pm - 5pm
 • Dydd Gwener 2pm - 6pm

Llyfrgell Owrtyn

Cocoa Rooms
Owrtyn
Wrecsam
LL13 OEE

overton.library@wrexham.gov.uk
01978 710557

Oriau agor

 • Dydd Llun 10am - 2pm

 • Dydd Mercher 2pm - 6pm

 • Dydd Gwener 2pm - 6pm

 • Dydd Sadwrn 10am - 1pm

Llyfrgell y Rhos

Ffordd y Tywysog
Rhos
Wrecsam
LL14 1AB

rhos.library@wrexham.gov.uk
01978 840328

Oriau agor

 • Dydd Llun 10am - 6pm

 • Dydd Mawrth 10am - 5pm

 • Dydd Mercher 10am - 5pm

 • Dydd Gwener 10am - 6pm

Llyfrgell Rhiwabon

Stryd Fawr
Rhiwabon
Wrecsam
LL14 6NH

ruabon.library@wrexham.gov.uk
01978 822002

Oriau agor

 • Dydd Llun 10am - 6pm

 • Dydd Mawrth 2pm - 5pm

 • Dydd Mercher 2pm - 5pm

 • Dydd Iau 2pm - 5pm

 • Dydd Gwener 10am - 6pm

Llyfrgell Wrecsam

Ffordd Rhosddu
Wrecsam
LL11 1AU

library@wrexham.gov.uk
01978 292090

Oriau agor

 • Dydd Llun 9.30 am - 6pm

 • Dydd Mawrth 9.30 am - 6pm

 • Dydd Mercher 9.30 am - 6pm

 • Dydd Iau 9.30 am - 6pm

 • Dydd Gwener 9.30 am - 6pm

 • Dydd Sadwrn 9.30 am - 4pm

Gwasanaeth Cyswllt Cartref

Mae ein gwasanaeth Cyswllt Cartref ar gael i bobl sy’n byw yn Sir Wrecsam, sy’n gaeth i’w cartrefi ac sydd heb neb i gasglu llyfrau ar eu rhan. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau hyn, anfonwch neges e-bost i library@wrexham.gov.uk neu ffoniwch ni ar 01978 292090.