Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ystad Ddiwydiannol Vauxhall

Cyfarwyddiadau

Ewch ar hyd yr A483 ffordd osgoi Wrecsam/Caer.

O’r gogledd

Dilynwch yr A483 nes i chi gyrraedd cylchfan Croesfoel a chymerwch y trydydd troad ar gyfer y B5605.

Dilynwch y B5605 am ryw hanner milltir. Ewch yn syth ymlaen trwy ddwy gyfres o oleuadau traffig. Ewch ymlaen am ryw filltir arall ac fel welwch Ystad Ddiwydiannol Vauxhall ar y chwith.

O’r de

Dilynwch yr A483 nes i chi gyrraedd cylchfan Croesfoel a chymerwch y troad cyntaf ar gyfer y B5605.

Dilynwch y B5605 am ryw hanner milltir. Ewch yn syth ymlaen trwy ddwy gyfres o oleuadau traffig. Ewch ymlaen am ryw filltir arall ac fel welwch Ystad Ddiwydiannol Vauxhall ar y chwith.