Dymunwn gynnig cymaint â phosib o ddewis ichi o ran ble’r hoffech chi fyw, ond mae tai’n brin mewn rhai ardaloedd.

Gallwch nodi’ch dewis cyntaf o blith rhanbarthau’r swyddfa ystadau, ynghyd ag unrhyw ardaloedd eraill yr hoffech gael eich ystyried ar eu cyfer, yn eich cais. Gorau po fwyaf o ardaloedd yr ydych chi’n nodi yn eich cais, gan y bydd yn haws wedyn inni gynnig lle i fyw ichi (mewn rhai ardaloedd mae llai o dai gwag ac mae galw mawr amdanynt).

Mae rhestr isod o’r mannau a gaiff eu cynnwys ymhob ardal swyddfa ystadau ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Ardal Brychdyn

Swyddfa ystadau Brychdyn sy’n rheoli ein llety ym Mrymbo, Brynteg, Bwlchgwyn, Caego, Coedpoeth, Gwynfryn, y Mwynglawdd, Moss, New Broughton, Pentre Brychdyn, Southsea a Thanyfron. 

Gorau po fwyaf o ardaloedd yr ydych chi’n nodi yn eich cais, gan y bydd yn haws wedyn inni gynnig lle i fyw ichi (mewn rhai ardaloedd mae llai o dai gwag ac mae galw mawr amdanynt).

Ardal Caia

Y swyddfa hon sy’n rheoli ein llety yng Nghoed Aben – Tanycoed, Rhodfa Fenwick – Tanydre, Glan Gors, Kingsley Circle, Ffordd Montgomery, Heol y Frenhines, Spring Lodge a Whitegate.

Gorau po fwyaf o ardaloedd yr ydych chi’n nodi yn eich cais, gan y bydd yn haws wedyn inni gynnig lle i fyw ichi (mewn rhai ardaloedd mae llai o dai gwag ac mae galw mawr amdanynt).

Ardal Gwersyllt

Y swyddfa hon sy’n rheoli ein llety ym Mradle, Cefn y Bedd, Tanyrallt, Gwersyllt, Llai, Pandy, Rhosrobin a Brynhyfryd.

Gorau po fwyaf o ardaloedd yr ydych chi’n nodi yn eich cais, gan y bydd yn haws wedyn inni gynnig lle i fyw ichi (mewn rhai ardaloedd mae llai o dai gwag ac mae galw mawr amdanynt).

Ardal Plas Madoc

Y swyddfa hon sy’n rheoli ein llety yn Acrefair, Cefn Mawr, y Waun, Dolywern, Froncysyllte, Garth, Glyn Ceiriog, Halchdyn, Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Llwynmawr, Pandy, Pontfadog, Rhosymedre, Plas Madoc, Rhiwabon, Tregeiriog a Threfor.

Gorau po fwyaf o ardaloedd yr ydych chi’n nodi yn eich cais, gan y bydd yn haws wedyn inni gynnig lle i fyw ichi (mewn rhai ardaloedd mae llai o dai gwag ac mae galw mawr amdanynt).

Ardal Rhosllanerchrugog

Y swyddfa hon sy’n rheoli ein llety yn Rhosllanerchrugog, Johnstown, Pen-y-Cae a Phonciau.

Gorau po fwyaf o ardaloedd yr ydych chi’n nodi yn eich cais, gan y bydd yn haws wedyn inni gynnig lle i fyw ichi (mewn rhai ardaloedd mae llai o dai gwag ac mae galw mawr amdanynt).

Ardal Canol Wrecsam

Y swyddfa hon sy’n rheoli ein llety yn Acton, Bryn Offa, Ffordd y Glofa, y Cilgant, Hermitage, Huntroyde, Little Acton, Maesgwyn, Maesydre, Maes Meifod, Rhosddu, Rhosnesni, Bronydre, Ffordd Caia, Maes Cambria, Gresffordd, Holt, Marford, yr Orsedd, Pentre Maelor/Isycoed, Bangor-Is-y-Coed, Bettisfield, Bronington, Erbistog, Eyton, Hanmer, Marchwiail, Owrtyn, Llannerch Banna, Tallarn Green/Isycoed a Worthenbury.

Gorau po fwyaf o ardaloedd yr ydych chi’n nodi yn eich cais, gan y bydd yn haws wedyn inni gynnig lle i fyw ichi (mewn rhai ardaloedd mae llai o dai gwag ac mae galw mawr amdanynt).