Addewidion i’n plant sy’n derbyn gofal

Mae’r addewidion yr ydym wedi eu gwneud i holl bobl ifanc Wrecsam sydd mewn gofal ac wedi eu hysgrifennu gyda’r Cyngor Pobl Ifanc Mewn Gofal.

Mae’r addewidion yn nodi’r disgwyliad i ni (Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam) ddarparu lefel uchel o ofal, cefnogaeth a chyfleoedd ar gyfer plant a phobl ifanc.

Mesur y llw

Os hoffech dderbyn copi papur o unrhyw ddogfen, neu os hoffech wneud cais am unrhyw wybodaeth gyhoeddus ar fformat arall gan ein Hadran Gofal Cymdeithasol, anfonwch e-bost at socialservices@wrexham.gov.uk.

Dolenni defnyddiol