Mae plentyn a gyflogir angen trwydded waith ac mae unrhyw blentyn sy’n ymwneud â chynhyrchu angen trwydded.