Mae sawl lle i farchogaeth neu feicio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam; mae gennym rwydwaith helaeth o ‘Lonydd Gwyrdd’ yn Nyffryn Ceiriog sy’n cynnwys dau lwybr marchogaeth / beicio. Yn y gogledd, mae tri llwybr tawel ar y ffordd ac un llwybr oddi ar y ffordd cymysg.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam hefyd yn caniatáu mynediad i Barciau Gwledig Pyllau Plwm y MwynglawddBonc-yr-Hafod a Dyffryn Moss.

Mae ein holl lwybrau marchogaeth eu cynllunio, felly os ydych yn dymuno gwneud hynny, gallech gymryd mewn cyfuniad o lwybrau gyda dim ond cyfnod byr o amser yn marchogaeth ar y ffordd rhyngddynt.

Llwybrau a cyfarwyddiadau

Llwybr Ceiriog

Yn llwybr cylchol 14 milltir a luniwyd ar gyfer marchogwyr ond mae hefyd yn addas ar gyfer beicwyr mynydd.

Llwybr Ceiriog uchaf

Gerddwyr a llwybr 23 milltir gydag opsiynau byrrach ar gyfer marchogwyr profiadol.

Llwybr Coedwig Mynydd y Drenewydd

A elwir yn Llwybr Coedwig Mynydd y Drenewydd, ac er y bwriedir yn bennaf ar gyfer marchogwyr, gall beicwyr mynydd a cherddwyr wrth gwrs ddefnyddio’r llwybr hwn.

EMAGIN®

I gloi, ceir EMAGIN®, y rhwydwaith Gwybodaeth Daearyddol a Mapio Marchogaeth Y siop un stop ar gyfer popeth sy’n ymwneud â marchogaeth!

Mae EMAGIN yn dangos y Rhwydwaith Marchogaeth Cenedlaethol ym Mhrydain a’r Iwerddon sy’n fanteisiol nid yn unig i farchogwyr ond cerddwyr a beicwyr hefyd gan y gallant hwythau hefyd ddefnyddio’r llwybrau. I ddod o hyd i lwybrau marchogaeth a cherbydau ar fapiau Arolwg Ordnans, awyrluniau a strydlun ac er mwyn argraffu’r rhain am ddim.