Canolfan Adnoddau Parc Llai yw canolbwynt y gymuned. Mae’n ganolfan brysur, fywiog, lwyddiannus a chyfeillgar. Mae yma amrywiaeth o weithgareddau i bawb, gan gynnwys: dysgu, hyfforddi, digwyddiadau, clybiau, addysg, coginio a chwaraeon. Mae yna hyd yn oed gaffi gwych ar y safle, sy'n cynnig bwffe yn ogystal â phrydau rheolaidd. Erbyn hyn mae gennym ein tudalen Facebook ein hunain, felly gallwch chwilio amdanom o dan Ganolfan Adnoddau Parc Llai.

Mae yna 4 ystafell ar gael i’w llogi yn y Ganolfan, i gyd yn unigryw ac wedi eu teilwra ar gyfer cwsmeriaid a gallwn ddarparu ystafelloedd o 4 i 70 o bobl i bob ystafell. Mae’r adeilad cyfan yn cynnig mynediad i gadeiriau olwyn ac mae gennym offer codi wedi eu gosod yn llawn mewn 2 o'n toiledau anabl. Rydym yn cynnig Wi-Fi am ddim drwy'r adeilad cyfan ac offer TGCh i’w ddefnyddio ar gyfer cyfarfodydd.

Mae gan Ganolfan Adnoddau Parc Llai ystafelloedd ar gael i’w llogi ar gyfer cyfarfodydd, partïon a hyfforddiant.

 • 4 milltir o ganol tref Wrecsam
 • Gellir cyrraedd yma ar Gludiant cyhoeddus
 • Parcio am Ddim ar gael
 • Sesiynau Bore, Prynhawn a Gyda’r Nos ar gael
 • Mae Llyfrgell Llai wedi’i lleoli yn yr un adeilad

Ystafelloedd

Mae’r nifer y gall yr ystafelloedd eu dal yn dibynnu ar y math o weithgaredd rydych chi’n bwriadu ei gynnal a ffurf y byrddau a’r seddi sydd eu hangen. Gallwn ddarparu lluniaeth am gost o £1 y person. Rydym bob amser yn fodlon trefnu ymweliadau â’r safle a mynd â phobl o amgylch yr adeilad - cysylltwch â ni i drefnu.

Ystafell Hyfforddi

 • Lle i hyd at 12 o bobl
 • Cost am sesiwn 3 awr - £25.00.
 • Yn ystafell TGCh y Ganolfan mae 12 cyfrifiadur at ddefnydd cyhoeddus, argraffydd,
  cysylltiad am ddim â’r rhyngrwyd a meddalwedd Office a chyflwyno.

Ystafell Gyfweld

 • Lle i hyd at 8 o bobl
 • Cost am sesiwn 3 awr - £20.00.
 • Gyda bwrdd a chadeiriau.

Ystafell Gyfarfod

 • Lle i hyd at 20 o bobl
 • Cost am sesiwn 3 awr - £25.00.
 • Gyda byrddau cyfarfod hirgrwn mawr â 18 o Gadeiriau. Dau fwrdd gwyn sefydlog.
  Taflunydd data, sgrin taflunydd a siartiau troi ar gael ar gais.

Ystafell Weithgareddau

 • Cost am sesiwn 3 awr - £40.00.
 • Neuadd fawr, fodern gyda lle i hyd at 65 o bobl (yn eistedd mewn arddull theatr) ac yn addas i bartïon a chwaraeon.
 • Gliniadur, taflunydd data, sgrin taflunydd a siartiau troi ar gael ar gais.

Caffi

Mae gennym gaffi ardderchog ar y safle, gyda man eistedd mawr, i’w rannu gyda phawb sy’n defnyddio’r adeilad ar unrhyw adeg. Mae bwyd a diod ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 4pm.

Unedau Busnes

Mae gennym 3 Uned Fusnes annibynnol yma i’w llogi fesul mis, ar gyfraddau rhesymol iawn.

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth ac i weld a yw’r ystafelloedd ar gael ar 01978 859020 neu ebost lprc@wrexham.gov.uk.