Gallwch dalu Treth y Cyngor mewn sawl ffordd.

Taliadau ffôn

Ffoniwch 0300 3336500 a dilynwch y cyfarwyddiadau syml i dalu eich Treth y Cyngor dros y ffon gan ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd.

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Bancio ar-lein

Gallwch dalu eich Treth y Cyngor drwy fancio ar-lein, ein manylion banc ni ydi:

Cod Didoli: 20-25-77

Rhif y Cyfrif: 43626725 

Mae’n rhaid i chi ddyfynnu cyfeirnod eich cyfrif – mae hwn i’w weld ar eich Bil Treth y Cyngor.

Cofrestru ar gyfer Treth y Cyngor 

Os ydych chi wedi symud i ardal Wrecsam neu angen talu Treth y Cyngor am y tro cyntaf, rhowch wybod i ni er mwyn i ni osod eich cyfrif. 

Mae modd gwneud hyn drwy anfon e-bost at counciltax@wrexham.gov.uk gyda’r manylion canlynol:

  • Cyfeiriad a chod post yr eiddo 
  • Dyddiad cwblhau os ydych chi wedi prynu’r eiddo, neu ddyddiad dechrau eich cytundeb os ydych chi’n rhentu’r eiddo 
  • Dyddiad symud i mewn i’r eiddo (neu’r dyddiad arfaethedig os nad ydych wedi symud i mewn eto).  

Byddwn yn anfon bil i gadarnhau a bydd yn cynnwys cyfeirif eich cyfrif Treth y Cyngor.  Yna bydd modd i chi dalu gan ddefnyddio unrhyw un o’r dulliau ar y dudalen hon, ynghyd â gwneud cais am unrhyw ostyngiadau yr ydych yn gymwys i’w derbyn.