Prif Weithredwr

Ian Bancroft
Ebost: chiefexecutive@wrexham.gov.uk

Prif Swyddog Economi a Chynllunio

David Fitzsimon
Ebost: david.fitzsimon@wrexham.gov.uk

Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar*

Karen Evans 
Ebost: karen.evans@wrexham.gov.uk

Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Darren Williams
Ebost: darren.williams@wrexham.gov.uk

Prif Swyddog Cyllid a TGCh*

Richard Weigh
Ebost: richard.weigh@wrexham.gov.uk

Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid*

Linda Roberts
Ebost: linda.roberts@wrexham.gov.uk

Prif Swyddog Tai

Julie M Francis
Ebost: julie.francis@wrexham.gov.uk

Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol*

Alwyn Jones
Ebost: alwyn.jones@wrexham.gov.uk

Swyddog Diogelu Data*

Ebost: dpo@wrexham.gov.uk

Swyddogion Statudol

* Yn dynodi rôl Swyddog Statudol. Mae’r rolau hyn yn atebol i ac â mynediad uniongyrchol i’r Prif Weithredwr (Pennaeth Gwasanaeth Cyflogedig) fel rhan o'u cyfrifoldebau o fewn eu rôl statudol.