Prif Weithredwr

Ian Bancroft
Ebost: chiefexecutive@wrexham.gov.uk

Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar*

Karen Evans 
Ebost: karen.evans@wrexham.gov.uk

Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Darren Williams
Ebost: darren.williams@wrexham.gov.uk

Prif Swyddog Cyllid a TGCh*

Mark Owen
Ebost: mark.owen@wrexham.gov.uk

Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid*

Sioned Wyn Davies
Ebost: sioned.wyndavies@wrexham.gov.uk

Prif Swyddog Tai a’r Economi

Steve Bayley
Ebost: steve.bayley@wrexham.gov.uk

Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Lawrence Isted
Ebost: lawrence.isted@wrexham.gov.uk

Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol*

Alwyn Jones
Ebost: alwyn.jones@wrexham.gov.uk

Swyddog Diogelu Data / Cyfreithiwr

Matthew Foster
Ebost: dpo@wrexham.gov.uk

Swyddogion Statudol

*Yn dynodi rôl Swyddog Statudol. Mae’r rolau hyn yn atebol i ac â mynediad uniongyrchol i’r Prif Weithredwr (Pennaeth Gwasanaeth Cyflogedig) fel rhan o'u cyfrifoldebau o fewn eu rôl statudol.