Adrannau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

Gwasanaethau’r Prif Weithredwr

Mae’r canlynol yn rhan o wasanaethau’r Prif Weithredwr:

 • Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol
 • Perfformiad, Gwella a Phartneriaethau

Ebost: chiefexecutive@wrexham.gov.uk

Diogelu Data

Swyddog Diogelu Data
Ebost: DPO@wrexham.gov.uk

Economi a Chynllunio

Cyfrifoldebau allweddol:

 • Economi
 • Gwarchod y Cyhoedd
 • Cynllunio – rheoli datblygu a pholisi
 • Rheoli adeiladu
 • Adfywiad

Prif Swyddog: David Fitzsimon
Ebost: david.fitzsimon@wrexham.gov.uk

Addysg ac Ymyrraeth Gynnar

Cyfrifoldebau allweddol:

 • Gwasanaethau Cynhwysiant
 • Uned Cyfeirio Disgyblion a Derbyn Addysg Heblaw yn yr Ysgol
 • Gwasanaethau Effeithiolrwydd Addysg
 • Mynediad a Lleoedd Ysgol
 • Cymorth a Strategaeth TGCh
 • Gwasanaethau Iechyd a Llesiant
 • Gwasanaethau Ieuenctid a Chymunedol
 • Gwasanaethau Cymorth Addysg
 • Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid

Prif Swyddog: Karen Evans
Ebost: karen.evans@wrexham.gov.uk

Amgylchedd a Thechnegol

Cyfrifoldebau allweddol:

 • Gwasanaethau Stryd
 • Contractau a Pheirianneg
 • Priffyrdd a Thrafnidiaeth Integredig
 • Parciau a Gwasanaethau Cefn Gwlad

Prif Swyddog: Darren Williams
Ebost: darren.williams@wrexham.gov.uk

Cyllid a TGCh

Cyfrifoldebau allweddol:

 • Cyfrifyddiaeth Gorfforedig
 • Gwasanaethau Cyfrifyddiaeth
 • Taliadau Credydwyr
 • Iechyd a Diogelwch Corfforaethol
 • Craffu a Thechnegol
 • Refeniw a Buddion 
 • Caffael a Chomisiynu
 • TGCh

Prif Swyddog: Richard Weigh
Ebost: richard.weigh@wrexham.gov.uk

Llywodraethu a Chwsmeriaid

Cyfrifoldebau allweddol:

 • Cyfreithiol, Democrataidd a Chofrestru
 • Gwasanaethau Digidol, Cyfathrebu a Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Prif Swyddog: Linda Roberts
Ebost: linda.roberts@wrexham.gov.uk

Tai

Cyfrifoldebau allweddol:

 • Tai
 • Asedau

Prif Swyddog: Julie M Francis
Ebost: julie.francis@wrexham.gov.uk

Gofal Cymdeithasol

Cyfrifoldebau allweddol:

 • Pobl Hŷn
 • Anabledd
 • Diogelu ac Iechyd Meddwl
 • Rhianta Corfforaethol
 • Diogelu Pobl
 • Atal
 • Gofal a Chefnogaeth

Prif Swyddog: Alwyn Jones
Ebost: alwyn.jones@wrexham.gov.uk