Yr argyfwng costau byw: Efallai y bydd rhai o’r rhifau ffôn isod yn ddefnyddiol ichi neu rhywun a fyddai'n elwa o gymorth ychwanegol.

Swyddfa dai leol

Gwybodaeth i denantiaid y cyngor ynglŷn â chynhwysiant ariannol ac atgyfeiriadau at asiantaethau eraill.

Age Cymru

0300 303 44 98
Age Cymru (dolen gyswllt allanol)
Yr elusen fwyaf sy’n gweithio gyda phobl hŷn yng Nghymru ac ar eu rhan.

AVOW

01978 312556
AVOW (dolen gyswllt allanol)
Nod Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam yw cefnogi a datblygu’r sector cymunedol a gwirfoddol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Cyngor ar Bopeth 

0300 330 1178
Cyngor ar Bopeth (dolen gyswllt allanol)
Agor: Dydd Llun, Mercher, Gwener 9:30am-2:30pm
Am gyngor cyffredinol a thalebau Banc Bwyd.

Dewis Cymru

Dewis Cymru (dolen gyswllt allanol)
Gwybodaeth a chyngor defnyddiol am eich lles.
Mae’n cynnwys dolenni a manylion cyswllt ar gyfer gwasanaethau cefnogi yn ardal Wrecsam.

National Debt Line

0808 808 4000
National Debt Line (dolen gyswllt allanol)
Dydd Llun - Gwener 9:00 - 20:00 
Dydd Sadwrn 9:30am-1pm
Ffoniwch i gael cyngor am ddyledion yn rhad ac am ddim. 
Y ffordd gyflymaf o gael cyngor ydi sgwrsio â chynghorydd ar y wefan.

Byddin yr Iachawdwriaeth

01978 311076 (Neuadd Gwrdd Wrecsam)
0207 367 4500 (Y Brif Swyddfa)
Byddin yr Iachawdwriaeth (dolen gyswllt allanol)
Yn darparu amryw o gynlluniau cefnogaeth gymunedol.

Step Change

Rhad Ffôn: 0330 122 0920
0800 138 1111
Step Change (dolen gyswllt allanol)
Dydd Llun - Gwener 8am-6pm 
Dydd Sadwrn 8am-4pm
Cyngor yn rhad ac am ddim ar ddyledion ac arian.

Cymru Gynnes

01656 747 622
Cymru Gynnes (dolen gyswllt allanol)
Cymru Gynnes ydi’r Cwmni Budd Cymunedol hynaf yng Nghymru a’i nod yw darparu gwres fforddiadwy i gartrefi a lliniaru ar dlodi tanwydd.

Banc Bwyd Wrecsam

Banc Bwyd Wrecsam (dolen gyswllt allanol)
Pecynnau Bwyd Argyfwng i deuluoedd mewn caledi.
Mae’n rhaid fod gennych daleb i gael pecyn.
I gael talebau banc bwyd cysylltwch:
Cyngor ar Bopeth
0300 330 1178
Cyngor ar Bopeth (dolen gyswllt allanol)

Os ydych chi’n byw yng Nghymru neu Loegr, ffoniwch Help through Hardship. Am ddim i siarad yn gyfrinachol â chynghorydd cymwys Cyngor ar Bopeth.
0808 208 2138
Dydd Llun - Gwener 9am-5pm
Ar gau ar wyliau banc.