Gwiriwch ddiwrnod casglu eich bin a chofrestrwch i gael nodiadau atgoffa

Dechreuwch rŵan

 

Wrth gofrestru i dderbyn nodiadau atgoffa byddwch yn derbyn neges e-bost wythnosol y diwrnod cyn eich diwrnod casglu - felly ni fydd raid i chi gofio pa fin sy’n mynd pa bryd.

Bydd y negeseuon hyn hefyd yn nodi unrhyw newidiadau rydym yn eu cynllunio yn yr amserlen gasglu.

Calendrau dyddiadau casglu

Gallwch hefyd edrych ar eich calendr o ddyddiadau casglu pan fyddwch yn gwybod pa ddiwrnod mae eich bin yn cael ei gasglu a rhif eich calendr.

Pa mor aml?

Rydyn ni’n casglu gwastraff eich cartref bob yn ail wythnos.

Mae’r bin du neu las yn cael ei gasglu un wythnos a’ch bin gwyrdd yn cael ei gasglu’r wythnos wedyn (ar wahân i fis Rhagfyr i fis Chwefror, pan fyddwn yn gwagio eich bin gwyrdd unwaith y mis).

Mae cynwysyddion ailgylchu’n cael eu casglu pob wythnos – ar yr un diwrnod â diwrnod casglu eich bin.

Faint o’r gloch ddylwn i roi’r bin allan?

Gwnewch yn siŵr bod eich bin a’ch cynhwysydd ailgylchu allan erbyn 7.30am ar eich diwrnod casglu.

Gwyliau banc

Y Pasg, mis Mai a mis Awst

Mae’r diwrnodau casglu yr un fath ar wyliau banc.

Y Nadolig a Chalan

Bydd diwrnodau casglu’n newid yn ystod y cyfnod hwn. Cofiwch edrych ar eich calendr dyddiadau casglu ar gyfer casgliadau dros y Nadolig a Chalan, neu tanysgrifiwch i'r nodiadau atgoffa biniau a fydd yn eich hysbysu chi heb orfod gwirio.