Ffioedd a chostau 2022/23

Prynu hawliau cyfyngol i gladdu Ffi (£)
Llain bedd fesul oedolyn unigol (hyd at 3 claddedigaeth) £963
Llain bedd fesul baban unigol (ar gyfer 1 gladdedigaeth yn unig) Dim ffi
Llain ar gyfer gweddillion wedi'u hamlosgi (hyd at 4 gweddillion/w.h) £477
Fesul llain unigol yn yr Adran Fwslemaidd £963
Claddedigaethau Ffi (£)
Plentyn dan 18 oed (pob dyfnder bedd) Dim ffi
Oedolyn – dyfnder o 8½ troedfedd (2.5m) £963
Oedolyn – dyfnder o 6½ troedfedd (2.0m) £931.50
Oedolyn – dyfnder o 4½ troedfedd (1.3m) £747
Gweddillion wedi'u hamlosgi – dyfnder 2 droedfedd (0.6m) £382.50
Gwaith cloddio ychwanegol Pris ar gais
Adeiladu bedd briciau neu gladdgell Pris ar gais
Coffau Ffi (£)
Hawl i osod cofeb gyda neu heb arysgrif £174
Hawl i osod ffiol gyda neu heb arysgrif Dim ffi
Hawl i osod arysgrif ychwanegol ar gofeb garreg neu ffiol Dim ffi
Hawl i symud neu roi cofeb neu ffiol arall Dim ffi
Costau amrywiol Ffi (£)
Defnyddio capel y fynwent, unrhyw gyfnod hyd at 30 munud £69
Dyfyniad ardystiedig o'r Gofrestr Claddedigaethau £42
Copi o'r Dystysgrif: Perchnogaeth Hawl Cyfyngol i Gladdu £42
Trosglwyddiad Cofrestredig o Hawliau Cyfyngol i Gladdu gyda thystysgrif £55
Chwilio drwy'r Gofrestr Gladdu (un chwiliad) £22
Chwilio drwy'r Gofrestr Gladdu (nifer o chwiliadau) £43.50