Ffioedd a chostau 2024/25

Prynu hawliau cyfyngol i gladdu - ffioedd
Prynu hawliau cyfyngol i gladduFfi 
Llain bedd fesul oedolyn unigol (hyd at 3 claddedigaeth)£1020
Llain bedd fesul baban unigol (ar gyfer 1 gladdedigaeth yn unig)Dim ffi
Llain ar gyfer gweddillion wedi'u hamlosgi (hyd at 4 gweddillion wedi'u hamlosgi)£525
Fesul llain unigol yn yr adran Fwslemaidd£1020
Claddedigaethau - ffioedd
CladdedigaethauFfi
Plentyn dan 18 oed (pob dyfnder bedd)Dim ffi
Oedolyn – dyfnder o 8½ troedfedd (2.5m)£1,100
Oedolyn – dyfnder o 6½ troedfedd (2.0m)£1,030
Oedolyn – dyfnder o 4½ troedfedd (1.3m)£910
Gweddillion wedi'u hamlosgi – dyfnder 2 droedfedd (0.6m)£420
Gwaith cloddio ychwanegolPris ar gais
Adeiladu bedd briciau neu gladdgellPris ar gais
Coffau - ffioedd
CoffauFfi
Hawl i osod cofeb gyda neu heb arysgrif£192
Hawl i osod ffiol gyda neu heb arysgrifDim ffi
Hawl i osod arysgrif ychwanegol ar gofeb garreg neu ffiolDim ffi
Hawl i symud neu roi cofeb neu ffiol arallDim ffi
Costau amrywiol - ffioedd
Costau amrywiolFfi
Defnyddio capel y fynwent, unrhyw gyfnod hyd at 30 munud£76
Dyfyniad ardystiedig o'r gofrestr claddedigaethau£47
Copi o'r dystysgrif: perchnogaeth hawl cyfyngol i gladdu£47
Trosglwyddiad cofrestredig o hawliau cyfyngol i gladdu gyda thystysgrif£61
Chwilio drwy'r gofrestr gladdu - un chwiliad (gan eithrio’r adran Fictoraidd)£25
Chwilio drwy'r gofrestr gladdu - nifer o chwiliadau£48