Ffioedd a chostau 2022/23

Prynu hawliau cyfyngol i gladdu - ffioedd
Prynu hawliau cyfyngol i gladdu Ffi 
Llain bedd fesul oedolyn unigol (hyd at 3 claddedigaeth) £992
Llain bedd fesul baban unigol (ar gyfer 1 gladdedigaeth yn unig) Dim ffi
Llain ar gyfer gweddillion wedi'u hamlosgi (hyd at 4 gweddillion wedi'u hamlosgi) £492
Fesul llain unigol yn yr adran Fwslemaidd £992
Claddedigaethau - ffioedd
Claddedigaethau Ffi
Plentyn dan 18 oed (pob dyfnder bedd) Dim ffi
Oedolyn – dyfnder o 8½ troedfedd (2.5m) £992
Oedolyn – dyfnder o 6½ troedfedd (2.0m) £960
Oedolyn – dyfnder o 4½ troedfedd (1.3m) £770
Gweddillion wedi'u hamlosgi – dyfnder 2 droedfedd (0.6m) £394
Gwaith cloddio ychwanegol Pris ar gais
Adeiladu bedd briciau neu gladdgell Pris ar gais
Coffau - ffioedd
Coffau Ffi
Hawl i osod cofeb gyda neu heb arysgrif £180
Hawl i osod ffiol gyda neu heb arysgrif Dim ffi
Hawl i osod arysgrif ychwanegol ar gofeb garreg neu ffiol Dim ffi
Hawl i symud neu roi cofeb neu ffiol arall Dim ffi
Costau amrywiol - ffioedd
Costau amrywiol Ffi
Defnyddio capel y fynwent, unrhyw gyfnod hyd at 30 munud £71
Dyfyniad ardystiedig o'r gofrestr claddedigaethau £44
Copi o'r dystysgrif: perchnogaeth hawl cyfyngol i gladdu £44
Trosglwyddiad cofrestredig o hawliau cyfyngol i gladdu gyda thystysgrif £57
Chwilio drwy'r gofrestr gladdu - un chwiliad (gan eithrio’r adran Fictoraidd) £23
Chwilio drwy'r gofrestr gladdu - nifer o chwiliadau £45