Gall pwysau ariannol a chostau byw gael effaith ar iechyd a lles, felly mae’n bwysig ein bod yn ceisio gofalu amdanom ein hunain.

Os ydych yn bryderus neu’n boenus, mae llawer o sefydliadau sy’n cynnig cymorth. Mae’n bwysig hefyd gwneud yn siŵr eich bod yn parhau i fwyta’n dda ac aros yn gynnes yn ystod misoedd y gaeaf.