Mae cyfrifoldeb ar ein Hadran Gofal Cymdeithasol i gynhyrchu nifer o ddogfennau pwysig ar gyfer y cyhoedd. Mae rhai o’r rhain i’w cael o fewn yr adran hon. Mae’r detholiad a ganlyn yn amlinellu ein cynlluniau a’n blaenoriaethau ac hefyd yn dangos sut rydym yn bwriadu darparu rhai o’n gwasanaethau i’r cyhoedd.