Mae cyfrifoldeb ar ein Hadran Gofal Cymdeithasol i gynhyrchu nifer o ddogfennau pwysig ar gyfer y cyhoedd. Mae rhai o’r rhain i’w cael o fewn yr adran hon. Mae’r detholiad a ganlyn yn amlinellu ein cynlluniau a’n blaenoriaethau ac hefyd yn dangos sut rydym yn bwriadu darparu rhai o’n gwasanaethau i’r cyhoedd.

Os hoffech chi dderbyn copi papur o unrhyw ddogfen, neu os hoffech chi ofyn am unrhyw wybodaeth i'r cyhoedd gan ein Hadran Gofal Cymdeithasol mewn fformat arall, anfonwch e-bost i socialservices@wrexham.gov.uk neu ffoniwch 01978 292950 i gael rhagor o wybodaeth.