Logo testun Maethu Cymru Wrecsam, dolenni i hafan Maethu Cymru Wrecsam

Maethu Cymru Wrecsam yw eich gwasanaeth maethu gan yr awdurdod lleol. Rydym yn rhan o rwydwaith genedlaethol o 22 gwasanaeth maethu awdurdod lleol Cymru, sy’n gweithio ynghyd i adeiladu dyfodol gwell i blant lleol.

Ein tîm Maethu Cymru Wrecsam yw eich darparwr maethu a'ch rhwydwaith gefnogaeth leol. Nid gwasanaeth maethu safonol mohonom; rydym wedi ein cysylltu llawer mwy na hynny.

Fel sefydliad dielw, rydym wedi ymrwymo i weithio gyda gofalwyr maeth i helpu gydag adeiladu dyfodol gwell i blant lleol ledled ardal Wrecsam. Rydym yn eu helpu i aros yn yr amgylchoedd hynny sy’n gyfarwydd iddynt, pan fo’n iawn iddynt.
 

Cysylltu â Maethu Cymru Wrecsam

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Stryt y Lampint, Wrecsam, LL11 1AR

E-bost: fostering@wrexham.gov.uk

Rhif ffôn: 01978 295316