Gallwch gael gwared ar wastraff sy’n ormod ac eitemau’r cartref sy’n rhy fawr neu drwm i’w rhoi yn eich bin arferol yn eich canolfan ailgylchu gwastraff y cartref leol.

Mae’r holl ganolfannau ailgylchu gwastraff y cartref ar agor bob dydd ac eithrio diwrnod y Nadolig. FCC Environment sy’n rheoli’r safleoedd hyn.

Bydd ein canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref yn cau am bythefnos o 4pm ar brynhawn Gwener, 23 Hydref. 

Bydd y safleoedd i gyd yn ailagor o ddydd Llun, 9 Tachwedd, gyda’u horiau agor arferol.

Gan y bydd rhaid i chi wneud apwyntiad i ymweld â chyfleuster Brymbo, byddwch yn gallu ffonio 01978 660796 o ddydd Llun, 2 Tachwedd. Bydd y llinellau ffôn ar gau rhwng 24 Hydref ac 1 Tachwedd. 

Pan fydd y safleoedd yn ailagor, byddwn yn gweithredu amodau llym er mwyn sicrhau diogelwch staff a’r cyhoedd.

Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam

Lôn y Bryn, Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam LL13 9UT

Oriau agor:

 • 8am - 8pm drwy’r flwyddyn 

Ni chaniateir cerbydau mawr o fath masnachol sy’n fwy na 7.5 tunnell (gan gynnwys faniau ceffylau) ar y safle.

Brymbo (apwyntiadau yn unig)

Y Lodge, Brymbo, Wrecsam LL11 5NR

Oriau agor:

 • Mawrth 9am - 6pm 
 • Ebrill tan Awst 9am - 8pm 
 • Medi 9am - 6pm
 • Hydref tan Chwefror 9am - 4pm

Er mwyn trefnu apwyntiad ar gyfer safle Brymbo yn unig, ffoniwch 01978 660796 rhwng 8am a 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener. Ar ôl i chi gyrraedd y cyfleuster, bydd eich enw a’ch rhif cofrestru’n cael ei gofnodi fel cyfeirnod ar gyfer eich slot archebu. Ar ôl i chi gyrraedd y safle bydd angen i chi ddangos

Ni chaniateir cerbydau mawr o fath masnachol sy’n fwy na 7.5 tunnell (gan gynnwys faniau ceffylau) ar y safle.

Plas Madoc

Banc Wynnstay, Plas Madoc, Wrecsam LL14 3ES

Oriau agor:

 • Mawrth 9am - 6pm 
 • Ebrill tan Awst 9am - 8pm 
 • Medi 9am - 6pm
 • Hydref tan Chwefror 9am - 4pm

Ni chaniateir cerbydau mawr o fath masnachol sy’n fwy na 7.5 tunnell (gan gynnwys faniau ceffylau) ar y safle.

Mae eitemau ychwanegol y gellir eu hailgylchu’n cynnwys...

 • Batris
 • Cardfwrdd
 • Batris car
 • Cetris Argraffu 
 • Carped
 • Trydanol
 • Dodrefn
 • Gwastraff gardd
 • Gwydr
 • Plastig caled/anhyblyg
 • Deunydd adeiladu a cherrig
 • Offer trydanol mawr
 • Matresi
 • Tecstilau a dillad cymysg
 • Paent
 • Papur
 • Poteli plastig
 • Plaster-fwrdd (Brymbo a Bryn Lane)
 • Tuniau/caniau
 • Teledai a sgriniau
 • Teiars
 • Metel sgrap
 • Pridd
 • Olew injan budr
 • Cartonau â haen o gwyr
 • Pren

Asbestos (Bryn Lane)

Ni fydd safle Bryn Lane yn derbyn gwastraff asbestos oni bai ei fod wedi cael ei roi mewn bagiau dwbl, neu wedi ei lapio gan ddefnyddio bagiau polythen cyfan (e.e. sachau rwbel), i gydymffurfio â chanllawiau iechyd a diogelwch.

Nid oes unrhyw un o'n canolfannau'n derbyn silindrau nwy - ewch â'r rhain yn ôl i'r cyflenwr.

Chofrestrwch i gael nodiadau atgoffa bin

Wrth gofrestru i dderbyn nodiadau atgoffa, byddwch yn derbyn neges e-bost wythnosol y diwrnod cyn eich diwrnod casglu, felly ni fydd raid i chi gofio pa fin sy’n mynd pa bryd.

Cofrestrwch