Diolch i’ch ymdrechion chi, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ailgylchu mwy nag erioed. Rhwng Ebrill 2020 a Mawrth 2021, ailgylchoch 67% o’ch gwastraff.

Yn ogystal â chasglu gwastraff ailgylchadwy ar ochr y ffordd, dysgwch am wasanaethau eraill sy’n gallu eich helpu i ailgylchu mwy...