Diolch i’ch ymdrechion chi, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ailgylchu mwy nag erioed. Rhwng Ebrill 2018 a Mawrth 2018, ailgylchoch 68% o’ch gwastraff. 

Yn ogystal â chasglu gwastraff ailgylchadwy ar ochr y ffordd, dysgwch am wasanaethau eraill sy’n gallu eich helpu i ailgylchu mwy...