Ardoll wedi’i gynnwys yng nghyfanswm gwariant ar gyfer 2024/25

Math o ardoll£
Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru9,506,724
Ardoll arbennig ar gyfer Goleuadau strydoedd176,300

Adnoddau cyfalaf 2024/25

Math o adnoddGwariant 2023/24 £ Gwariant 2024/25 £
Grantiau a chyfraniadau29,000,00051,000,000
Derbyniadau Cyfalaf12,000,0003,000,000
Benthyciadau42,000,00032,000,000

Mae’r ganran o wariant ar adnoddau ar gyfer 2024-25 fel a ganlyn:

  • Grantiau a Chyfraniadau - 59%
  • Derbyniadau Cyfalaf - 4%
  • Benthyca - 37% 

Y Dreth Gyngor - cynnydd cymharol

Cyfnod amser a chynnyddCBSWTreuliau ArbennigCyfanswm CBSWCynghorau cymunedHeddlu Gogledd CymruCyfanswm
2023/24£1,451.33£2.72£1,454.05£55.95£333.09£1843.09
2024/25£1,594.75£3.25£1,598.00£66.30£349.65£2,013.95
Swm y cynnydd£143.42£0.53£143.95£10.35£16.56£170.86
% cynnydd9.88%19.49%9.90%18.50%4.97%9.27%

Balansau

Y balansau a ragwelwyd ar Fawrth 31, 2024 oedd £8,433,000.