Cymhariaeth gwariant safonol

Cymhariaeth Asesiad o Wariant Safonol (AGS) a Gofyniad Cyllideb £
Gofynion cyllidebol 302,741,537
AGS penderfyniad Llywodraeth Cymru 304,989,102
Gofynion y gyllideb islaw’r AGS 2,247,565

Ardoll wedi’i gynnwys yng nghyfanswm gwariant ar gyfer 2023/24

Math o ardoll £
Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru 8,409,594
Ardoll arbennig ar gyfer Goleuadau strydoedd 146,254

Adnoddau Cyfalaf 2023/24

Math o adnodd Gwariant 2022/23 £  Gwariant 2023/24 £
Grantiau a chyfraniadau 26,000,000 29,000,000
Derbyniadau Cyfalaf 12,000,000 12,000,000
Benthyciadau 51,000,000 42,000,000

Mae’r ganran o wariant ar adnoddau ar gyfer 2023-24 fel a ganlyn:

  • Grantiau a Chyfraniadau - 35%
  • Derbyniadau Cyfalaf - 14%
  • Benthyca - 51% 

Y Dreth Gyngor - cynnydd cymharol

Cyfnod amser a chynnydd CBSW Treuliau Arbennig Cyfanswm CBSW Cynghorau cymuned Heddlu Gogledd Cymru Cyfanswm
2021/22 £1,316.81 £2.17 £1,318.98 £51.88 £305.55 £1,676.41
2022/23 £1,369.56 £2.18 £1,371.74 £52.78 £316.80 £1,741.32
2023/24 £1,451.33 £2.72 £1,454.05 £55.95 £333.09 £1843.09
Swm y cynnydd £81.77 £0.54 £82.31 £3.17 £16.29 £101.77
% cynnydd 5.97% 24.77% 6.00% 6.01% 5.14% 5.84%

Balansau

Y balansau a ragwelwyd ar Fawrth 21, 2023 oedd £8,433,000.