Cymhariaeth gwariant safonol

Cymhariaeth Asesiad o Wariant Safonol (AGS) a Gofyniad Cyllideb £
Gofynion cyllidebol 280,414,690
AGS penderfyniad cynulliad cenedlaethol Cymru 286,508,436
Gofynion y gyllideb islaw’r AGS 6,093,746

Ardoll wedi’i gynnwys yng nghyfanswm gwariant ar gyfer 2022/23

Math o ardoll £
Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru 7,652,042
Ardoll arbennig ar gyfer Goleuadau strydoedd 116,862

Adnoddau Cyfalaf 2022/23

Math o adnodd Gwariant 2021/22 £  Gwariant 2022/23 £
Grantiau a chyfraniadau 23,000,000 26,000,000
Derbyniadau Cyfalaf 8,000,000 12,000,000
Benthyciadau 51,000,000 51,000,000

Mae’r ganran o wariant ar adnoddau ar gyfer 2021-23 fel a ganlyn:

  • Grantiau a Chyfraniadau - 29%
  • Derbyniadau Cyfalaf - 14%
  • Benthyca - 57% 

Y Dreth Gyngor - cynnydd cymharol

Cyfnod amser a chynnydd CBSW Treuliau Arbennig Cyfanswm CBSW Cynghorau cymuned Heddlu Gogledd Cymru Cyfanswm
2021/22 £1,316.81 £2.17 £1,318.98 £51.88 £305.55 £1,676.41
2022/23 £1,369.56 £2.18 £1,371.74 £52.78 £316.80 £1,741.32
Swm y cynnydd £52.75 £0.01 £52.76 £0.90 £11.25 £64.91
% cynnydd 4.01% 0.46% 4.00% 1.73% 3.68% 3.87%

Balansau

Y balansau a ragwelwyd ar Fawrth 21, 2022 oedd £8,433,000.