Beth yw asiantiaid cymunedol?

Mae asiantiaid cymunedol yn gweithio gydag unrhyw un dros 50 ac sy’n byw yn Wrecsam.  

Maent yn darparu mynediad hawdd at ystod eang o wybodaeth a fydd yn galluogi pobl dros 50 oed i wneud penderfyniadau gwybodus am eu hanghenion rŵan ac yn y dyfodol i’w helpu i deimlo’n fwy annibynnol, yn fwy diogel a’u bod yn cael gofal, ac er mwyn iddynt gael gwell ansawdd bywyd. 

Mae Asiantiaid Cymunedol yn cefnogi pobl sy’n byw yn Wrecsam, ac maent yn pontio’r bwlch rhwng y gymuned leol a’r sefydliadau statudol neu wirfoddol. 

Mae Asiantiaid Cymunedol yn darparu trosolwg o wasanaethau sydd ar gael yn y sir ac yn cynnig cymorth i gael mynediad atynt.  

Dewch o hyd i asiant cymunedol yn eich ardal chi:

Ardal: Acton, Borras, Rhosnesni a Maes y Dre

Mandy Woodfine-Jones
mandy.woodfinejones@therainbowfoundation.org.uk
07798 636449

Bangor Is-y-Coed

Jackie Tomkinson/Carla Lovell
jackie.tomkinson@therainbowfoundation.org.uk 
07377 580285

Bronington a Hanmer

Sharon Latham
sharon.latham@therainbowfoundation.org.uk
07917 918359

Brymbo, New Broughton

Jemma Eastwood
jemma.eastwood@therainbowfoundation.org.uk 
07798 588847

Parc Caia

Kathy Davies
caiaparkcommunityagent@gmail.com 
07946778557

Cefn Mawr

Marie-Claire
cefncommunityagent@gmail.com
07925 048711

Coedpoeth

Holly Lloyd
communityagent@coedpoeth.com 
07949 175047

Glyn Traian (Pontfadog, Dolywern, Llwynmawr, Melin y Castell, Bronygarth, Llwynmawr) a’r ardal gyfagos yn Nyffryn Ceiriog i’r gorllewin o’r Waun

Davena Davies
CommunityAgentGT@glyntraian.org.uk
07946 597894

Gresffordd, Marford a Horsely

Ruth Thompson
communityagent@gresfordcommunitycouncil.gov.uk
07747 431607

Gwersyllt

Marie Shaw
maria.shaw@therainbowfoundation.org.uk 
075424 69753

Holt

Rhian Roscoe
rhian.roscoe@therainbowfoundation.org.uk
07300 420397

Llangollen Wledig, Trefor, Garth a Froncysyllte

Louise Pritchard
llangollenruralca@therainbowfoundation.org.uk
07543148836/01948 830242

Llansantffraid/ Glyn Ceiriog, Garth, Pandy a Nantyr

Christina Brewin
glynceiriogcommunityagent@gmail.com
07908 373003

Llai

Peter Harding
peter.harding@therainbowfoundation.org.uk
07300 418284

De Maelor

Hayley Scott
hayley.scott@therainbowfoundation.org.uk 
07947 560893

Marchwiail ac Abenbury Isycoed

Sarah Flaherty
sarah.flaherty@rainbowfoundation.org.uk 
07957 788624

Y Mwynglawdd, New Brighton, The Wern, Gwynfryn a Five Crosses

Susanne Allcroft
mineraagent@gmail.com  
07988025604

Offa

Ann Marie Roscoe
communityagent@offacommunitycouncil.gov.uk
07803 244614

Owrtyn, Erbistock

Hayley Scott
hayley.scott@therainbowfoundation.org.uk
07947 560893

Penycae

Marie Shaw
penycaeca@therainbowfoundation.org.uk
07542 469753

Rhos, Johnstown, Ponciau

Michelle Wynne
rhoscommunityagent@gmail.com
07851 798630

Rhosddu, Stansty a Garden Village

Mandy Woodfine- Jones
rhosdducommunityagent@gmail.com 
07780 253985

Yr Orsedd a Burton

Ali Pickard
communityagent@rossettcommunitycouncil.cymru 
07421 138913

Rhiwabon

Angie Cunningham
angie.cunningham@therainbowfoundation.org.uk 
07947 530140

Willington ac Wrddymbre

Jackie Tomkinson
jackie.tomkinson@therainbowfoundation.org.uk 
07377 580285