Mae’r rhestr hon yn cael ei diweddaru’n rheolaidd wrth i ddarparwyr newydd gael eu cymeradwyo i ddarparu’r cynnig gofal plant Dechrau’n Deg ar gyfer plant 2 oed (fel rhan o’r ehangu parhaus yn y ddarpariaeth gofal plant ar gyfer plant 2 oed).

Pan fyddwch yn gwneud cais, gofynnir i chi nodi eich dewisiadau ar gyfer lleoliad dewis cyntaf, ail a thrydydd dewis (mae hyn rhag ofn bod mwy o geisiadau am le na’r lleoedd sydd ar gael).

Lleoliadau gofal plant dechrau'n deg

Enw’r LleoliadCymraeg/SaesnegCyfeiriadAmser agor
Cylch 
Bodhyfryd
CymraegFfordd Range,
Wrecsam,
LL13 7DA
12.30 - 3pm
Cylch Dechrau’n Deg PantCymraegHeol Eifion,
oddi ar Ffordd Gardden,
Pant, Rhos,
Wrecsam, LL14 2EW
9 - 11.30am
Cylch Meithrin
Bro Alun
CymraegYsgol Bro Alun,
Rhodfa Delamere, Gwersyllt, LL11 4NG
9 - 11.30am
Cylch Meithrin 
Bryn Tabor
CymraegHeol Maelor,
Coedpoeth,
Wrecsam, 
LL11 3NB
8.45 - 11.15am
Cylch Meithrin ID
Hooson
CymraegYsgol ID Hooson,
Rhosllanerchrugog,
Wrecsam,
LL14 2DX
12.30 - 3pm
Cylch Meithrin
Llan-y-pwll
CymraegYsgol Llan-y-pwll,
Ffordd Parc Borras,
Borras,
Wrecsam, LL12 7TH
12.45 - 3.15pm

Cylch Meithrin
Min Y Ddol
CymraegLôn Plas Kynaston,
Cefn Mawr,
Wrecsam,
LL14 3PY
9 - 11.30am
Cylch Meithrin SummerhillCymraegYr Institute,
Ffordd Newydd,
Brynhyfryd,
Wrecsam, LL11 4TY
9 - 11.30am
Cylch Meithrin
Plas Coch
CymraegY Caban,
Ysgol Plas Coch, Ffordd Stansty,
LL11 2BU
12.45 - 3.15pm
Meithrinfa Ddydd AbbeyfieldSaesnegFfordd Cefn,
Wrecsam,
LL13 9NF
9 - 11.30am
Meithrinfa Ddydd ABCSaesnegGwastad Hall,
Cefn-y-bedd,
Wrecsam,
LL12 9UH
9 - 11.30am
Cylch Chwarae AcornsSaesnegYr Eglwys Gymunedol
15 Lôn Prisiau
Wrecsam, 
LL11 2NB

Dydd Llun a Dydd Mawrth
9am – 12.15pm

Dydd Mercher a Dydd Iau

9am – 12pm

Gofal Plant Estynedig ActonSaesnegYsgol Gynradd Parc Acton,
Lôn y Bwth,
Wrecsam, LL12 8BT
9 - 11.30am
Yr Holl Saint
(Clybiau a Grwpiau Chwarae Llywodraethwyr Gresffordd)
SaesnegAllt yr Ysgol,
Gresffordd,
Wrecsam,
LL12 8RW
9 - 11.30am
Clwb ‘All Stars’
Ysgol Maes y Mynydd
SaesnegYsgol Maes y Mynydd
Pentredwr
Rhosllanerchrugog
Wrecsam
LL14 1DD
8.50 - 11.20am
Gofal Plant Drwy’r Dydd BorrasSaesnegYsgol Gynradd Parc Borras,
Ffordd Parc Borras,
Wrecsam
LL12 7TH
9 - 11.30am
SY4C @ Meithrinfa 
Ddydd Brambles
Saesneg‘Yew Tree House’
Lôn Roger
Gwersyllt
Wrecsam
LL11 4SG
9 - 11.30am tbc
Criw Cain 
Bwlchgwyn 
 
SaesnegYsgol Gynradd Bwlchgwyn,
Ffordd Brymbo,
Wrecsam,
LL11 5UA
9 - 11.30am
Meithrinfa Ddydd CaegoSaesnegNew House,
Ffordd y Bers,
Caego,
Wrecsam,
LL11 6TP
9.15 - 11.45am
Cylch Chwarae Cefn MawrSaesnegY Ganolfan Weithgareddau
Lôn Plas Kynaston
Cefn Mawr
LL14 3AT
9 - 11.30am
Meithrinfa Ddydd Cherry HillSaesneg91 Ffordd Parc Borras,
Wrecsam,
LL12 7TF
12.15 - 2.45pm
Gofal Plant Garden Village
 
SaesnegCylch Chwarae Garden Village, Ffordd Clawdd Wat Garden Village, Wrecsam,
LL11 2TE  
9 - 11.30am
Gwenfro TotsSaesnegGofal Plant Dechrau’n Deg Gwenfro,
Ystâd Ddiwydiannol Queensway,
Caban Gwenfro,
Wrecsam, 
LL13 8UW

9.10 - 11.40am

12.10 - 2.40pm

Cylch Chwarae
Hafod y Wern
 
SaesnegFfordd Deva,
Wrecsam,
LL13 9HD

9.15 - 11.45am

12.15 - 2.45pm

Meithrinfa Hilltots HouseSaesnegMeithrinfa Hilltots,
Canolfan Fenter Brymbo,
Brymbo,
Wrecsam, 
LL11 5BT

9 - 11.30am

1 - 3.30pm

Meithrinfa Ddydd HomesteadSaesnegHen Ffordd Wrecsam, Gresffordd,
Wrecsam, 
LL12 8TY
9 - 11.30am
Cylch Chwarae Kiddies WorldSaesnegSafle Ysgol Acrefair,
Ffordd Llangollen,
Golygfa’r Tŵr,
Acrefair,
Wrecsam, 
LL14 3SH
12.15 - 2.45pm
Gofal Plant
‘Kids Choice’
SaesnegCampfa ‘Total Fitness’
Wrecsam
L11 2BU
9 - 11.30am
Cylch Chwarae Little Cubs – BryntegSaesnegYsgol Brynteg,
Maesteg,
Brynteg,
Wrecsam, 
LL11 6NB

8.45 - 11.15am

12.15 - 2.45pm

Meithrinfa Little ScholarsSaesnegPlas Coch,
Ffordd yr Wyddgrug,
Wrecsam,
LL11 2AW

9 - 11.30am

1 - 3.30pm

Little SunflowersSaesnegCanolfan Gyfleoedd Plas Madoc,
Ffordd Hampden,
Plas Madoc,
Wrecsam, LL14 3US

8.45 - 11.15am

12.15 - 2.45pm

Mini Explorers - RhiwabonSaesnegNeuadd Gymunedol
Stryd y Parc
Rhiwabon
LL14 6LE
 
9 - 11.30am
Meithrinfa Mother GooseSaesnegYstâd Ddiwydiannol Llannerch Banna,
Llannerch Banna,
Wrecsam, LL13 0LQ
9 - 11.30am
Gofal Plant Penycae – Ysgol PenycaeSaesneg    Ysgol Penycae, 
Allt Copperas,
Wrecsam
LL14 2SD
8.50 - 11.20am
Penycae – Eglwys NazareneSaesnegStryt Isa,
Penycae,
Wrecsam, LL14 2PN

9 - 11.30am

12.15 - 2.45pm

Meithrinfa PlaylandSaesneg31 Ffordd Stansty,
Wrecsam,
LL11 2BT
9.15 - 11.45am
Meithrinfa Ddydd Redbrook  
 
SaesnegLôn Bryn,
Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam,
Wrecsam, LL13 9UT
9 - 11.30am
Meithrinfa Ddydd Rise and ShineSaesneg18 Bridgeway South,
Pentre Maelor,
Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam, Wrecsam,
LL13 9FZ
9 - 11.30am
Meithrinfa Rossett HouseSaesnegFfordd Llai,
Yr Orsedd,
Wrecsam, 
LL12 OHT
9 - 11.30am
Lleoliad Cyn-ysgol y Santes Fair - Wrecsam (Canolog)SaesnegPencadlys y Sgowtiaid Rhanbarth Wrecsam, Dynesfa’r Orsaf, Wrecsam. 
LL11 2AA
Dydd Llun a Dydd Mawrth
9.15am – 12.15pm
Dydd Mercher a Dydd Iau
9.15am – 12.30pm
Y FenterSaesnegCanolfan Blynyddoedd Cynnar y Fenter,
Ffordd Garner,
Wrecsam, LL13 8SF

9.15 - 11.45am

12.45 - 3.15pm

Meithrinfa Ddydd ToyboxSaesnegThe Coach House,
Maesgwyn Hall, Ffordd yr Wyddgrug, 
Wrecsam,
LL11 2AF
9 - 11.30am

 

Treasure Chest – Llai

SaesnegYsgol Llai,
Ffordd yr Ysgol,
Llai,
Wrecsam,
LL12 0TR

8.50 - 11.20am

12.30 - 3pm

Meithrinfa Ddydd Willow BankSaesneg4 Willow Bank,
Top Talwrn,
Coedpoeth,
Wrecsam,
LL11 3RB
1 - 3.30pm
Cylch Chwarae 
Ysgol Heulfan
SaesnegSunny View,
Gwersyllt,
Wrecsam,
LL11 4HS
8.50 - 11.20am
Gofal Dydd Llawn New Broughton
Ysgol Penrhyn
SaesnegYsgol Penrhyn,
Lôn yr Ysgol,
Wrecsam,
LL11 6SF
9 - 11.30am

 

Gwarchodwyr plant dechrau'n deg 

Enw’r LleoliadCymraeg/SaesnegCyfeiriadGoruchwyliwrAmser agor
Maria Costa - Gwarchodwr PlantSaesneg20 Ffordd Range, 
Hightown,
Wrecsam, 
LL13 7BN
Maria Costa9 - 11.30am
Gofal Plant Little AngelsSaesnegClos Eithin
Riwabon
Wrecsam
LL14 6BZ
Laura Fitton

9 - 11.30am

12 - 2.30pm