Mae croeso mawr i ganmoliaethau am wasanaeth rydych wedi ei dderbyn gan un o adrannau’r cyngor neu gan berson, a chânt eu gwerthfawrogi hefyd. Byddwn yna yn sicrhau fod y bobl, neu’r gwasanaeth, rydych yn eu canmol yn cael gwybod a’u llongyfarch. Byddwn hefyd yn defnyddio’r wybodaeth fel rhan o fonitro perfformiad er mwyn sicrhau ein bod yn cynnal a gwella ein gwasanaeth.

Os hoffech roi adborth am unrhyw wasanaeth yr ydych wedi derbyn gennym ni, gallwch wneud hyn drwy ffurflen ar-lein.

Ffurflen adborth gadarnhaol

Dechrau

 

Byddwn yn cofnodi eich canmoliaeth ac yn sicrhau ei fod yn cael ei rannu gyda’r tîm a’r adran y mae’n cyfeirio ato.