Ar ôl i chi gael eich ethol byddwch yn dilyn rhaglen gynefino a fydd yn eich helpu i ddeall eich rôl. Mae’r rhaglen yn egluro gweithdrefnau’r cyngor a’r sgiliau ymarferol y bydd arnoch eu hangen i ymgymryd â’ch swydd.

Mae’n bwysig bod aelodau yn:

  • gwybod beth yw’r diweddaraf o ran  datblygiadau a mentrau cyhoeddus 
  • cynnal a gwella eu gwybodaeth a sgiliau drwy brofiad, hyfforddiant a datblygiad 

Bydd yr amserlen ganlynol yn cael ei diweddaru cyn iddi gael ei chymeradwyo’n ffurfiol.

Fersiwn ddrafft o raglen gynefino arfaethedig i aelodau – o fis Mai 2022

Rhaglen gynefino arfaethedig i aelodau
Testun Dull darparu
Cod Ymddygiad Sesiwn dros y we
Sesiwn Gynefino gyda’r Prif Weithredwr a Phrif Swyddogion Sesiwn dros y we
Iechyd a Diogelwch (rolau/cyfrifoldebau) Sesiwn dros y we
Cynllun y Cyngor Sesiwn Zoom wedi’i recordio gyda sesiwn cwestiwn ac ateb wedi’i threfnu 
Cyflwyniad i Bwyllgorau Craffu Sesiwn Zoom wedi’i recordio gyda sesiwn cwestiwn ac ateb wedi’i threfnu 
Trosolwg o Gynllunio Sesiwn Zoom wedi’i recordio gyda sesiwn cwestiwn ac ateb wedi’i threfnu 
Llywodraethu Aelodau Sesiwn Zoom wedi’i recordio gyda sesiwn cwestiwn ac ateb wedi’i threfnu 
Cyllid Llywodraeth Leol / Pennu Cyllideb Sesiwn Zoom wedi’i recordio gyda sesiwn cwestiwn ac ateb wedi’i threfnu 
Cyfansoddiad y Cyngor Sesiwn Zoom wedi’i recordio gyda sesiwn cwestiwn ac ateb wedi’i threfnu 
Trosolwg o Drwyddedu Sesiwn Zoom wedi’i recordio gyda sesiwn cwestiwn ac ateb wedi’i threfnu 
Rheoli Risg/Llywodraethu Corfforaethol Sesiwn Zoom wedi’i recordio gyda sesiwn cwestiwn ac ateb wedi’i threfnu 
Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr a Deddf Tai 2014 Sesiwn Zoom wedi’i recordio gyda sesiwn cwestiwn ac ateb wedi’i threfnu 
Canllawiau Diogelwch Personol Sesiwn Zoom wedi’i recordio gyda sesiwn cwestiwn ac ateb wedi’i threfnu 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Sesiwn Zoom wedi’i recordio gyda sesiwn cwestiwn ac ateb wedi’i threfnu 
Diogelu / Rhianta Corfforaethol Sesiwn Zoom wedi’i recordio gyda sesiwn cwestiwn ac ateb wedi’i threfnu 
Sgiliau ar gyfer Craffu Effeithiol Sesiwn Zoom wedi’i recordio gyda sesiwn cwestiwn ac ateb wedi’i threfnu 
Cydraddoldeb E-ddysgu
Diogelu Data/Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol E-ddysgu
Rhyddid Gwybodaeth E-ddysgu
Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle E-ddysgu
Rheoli Amser E-ddysgu