Mae Ardal Gadwraeth Rhiwabon yn cynnwys canol y pentref, sydd tua 6 milltir i’r de o Wrecsam. Mae Mynydd Rhiwabon yn codi i’r gorllewin ac mae Afon Eitha yn rhedeg yn syth drwy’r pentref.

Mae’r ardal gadwraeth yn canolbwyntio ar Eglwys y Santes Fair, adeilad rhestredig Gradd I. Mae dylanwadau Ystad dylanwadol Wynnstay, yn ogystal â diwydiannau lleol yn amlwg yn yr arddulliau pensaernïol amrywiol a welir yn natblygiad y pentref.

Cafodd Ardal Gadwraeth Rhiwabon ei dynodi am y tro cyntaf ym mis Awst 1975 a newidiwyd ei ffin ym mis Chwefror 1998 ac ym mis Rhagfyr 2010. Mabwysiadwyd Asesiad o Gymeriad a Chynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Rhiwabon ym mis Rhagfyr 2010. Daeth cyfarwyddyd erthygl 4(2) Ardal Gadwraeth Rhiwabon i rym ym mis Medi 2010 a daeth cyfarwyddyd erthygl 4(2) Grenville Terrace i rym ym mis Rhagfyr 2010.