Mae pentref bach Pen-y-cae tua 7 milltir i’r de-orllewin o Wrecsam. Mae’r anheddiad ar lethrau Mynydd Rhiwabon lle mae’r dopograffeg amrywiol yn creu lleoliad prydferth ar gyfer sawl eiddo gan ffurfio cefnlen wledig ddramatig i’r ardal gadwraeth.

Mae Ardal Gadwraeth Pen-y-cae yn canolbwyntio ar ganol hanesyddol Pentre Cristionydd ac, fel yr awgryma’r enw, mae ganddo gysylltiadau crefyddol hanesyddol cryf ag Abaty Glyn y Groes ger Llangollen. Yma, mae nentydd Trefechan a Nant-y-Crogfryn yn llifo i’r ardal gadwraeth, gan gyfarfod yn y canol o dan gyfres o bontydd cerrig hanesyddol. Mae cymeriad gwledig cryf yr ardal gadwraeth wedi’i hategu gan leoliad gwasgaredig yr adeiladau, y llwybrau troed cul, y coed niferus a’r golygfeydd o’r dirwedd amgylchynol. Mae’r cymeriad gwledig hwn yn cyferbynnu â’r strydoedd moel, lle mae’r anheddiad yn fwy dwys, i gyfeiriad y de.

Cafodd Ardal Gadwraeth Pen-y-Cae ei dynodi am y tro cyntaf yn 1976 a newidiwyd ei ffin a’i lleihau ym mis Ionawr 2003 a mis Mehefin 2011. Mabwysiadwyd Asesiad o Gymeriad a Chynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Pen-y-Cae ym mis Mehefin 2011.