Mae Owrtyn tua 7 milltir i’r de-ddwyrain o Wrecsam a saif ar ben bryncyn serth coediog uwchben afon Dyfrdwy. Mae llawer o eiddo preifat ar yr ochr orllewinol gyda golygfeydd ar draws tirweddau coediog ac amaethyddol Dyffryn Dyfrdwy a Mynyddoedd y Berwyn.

Mae’r ardal gadwraeth yng nghanol y pentref sydd wedi datblygu ar hyd llwybrau allweddol ffordd yr A539 rhwng Wrecsam a Whitchurch a ffordd yr A528 rhwng Marchwiel ac Ellesmere, sy’n cyfarfod yng nghanol Owrtyn.

Cafodd Ardal Gadwraeth Owrtyn ei dynodi am y tro cyntaf yn 1971 a newidiwyd ei ffin ym mis Chwefror 1999. Mabwysiadwyd Asesiad o Gymeriad a Chynllun Rheoli Owrtyn ym mis Rhagfyr 2010. Daeth cyfarwyddyd erthygl 4(2) Owrtyn i rym ym mis Ionawr 2011.