Mae Merfford tua 4 milltir i’r gogledd-ddwyrain o Wrecsam ar yr hen briffordd rhwng Wrecsam a Chaer. Datblygodd y pentref o amgylch Bryn Merfford sy’n codi i fyny gan ddynodi’r gyffordd rhwng Gwastadir isel Swydd Gaer a bryniau Cymru. Mae Gwastadir Swydd Gaer yn gefnlen bwysig i’r pentref ac yn ymestyn am filltiroedd lawer i’r dwyrain gan gynnig golygfeydd o dirnodau yn y pellter, yn eu plith Neuadd Eaton ac afon Dyfrdwy. Yn y gorwel pell, yn torri ar draws y nenlinell, mae Bryniau Bickerton.

Mae’r ardal gadwraeth yn canolbwyntio ar ganol hanesyddol y pentref sy’n glynu’n dynn at lethrau is coetiroedd Bryn Merfford. Mae dyluniad hardd a thlws ‘arddull bwthyn’ nifer o’r adeiladau yn rhoi hunaniaeth arbennig i’r pentref ac yn creu teimlad cryf o le yn yr ardal gadwraeth.

Cafodd Ardal Gadwraeth Merfford ei dynodi am y tro cyntaf yn 1971 a newidiwyd a diwygiwyd ei ffin yn 1999 ac unwaith eto yn 2012. Mabwysiadwyd Asesiad o Gymeriad a Chynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Merfford ym mis Mawrth 2012.