Mae Llanarmon Dyffryn Ceiriog tua 15km (9 milltir) i’r gogledd-orllewin o’r Waun ar ffordd y B4500, tua 11km (7 milltir) i’r de-orllewin o Langollen a tua 14km (9 milltir) i’r gorllewin o Groesoswallt. Mae’r pentref ymron ym mhen draw dyffryn Ceiriog, tua 870 troedfedd uwchben lefel y môr ym Mryniau’r Berwyn.

Mae’r ardal gadwraeth yn cynnwys yr ardal hanesyddol yng nghanol y pentref.

Cafodd Ardal Gadwraeth Llanarmon Dyffryn Ceiriog ei dynodi am y tro cyntaf ym mis Awst 1975 a newidiwyd ei ffiniau ym mis Chwefror 2000. Mabwysiadwyd Asesiad o Gymeriad a Chynllun Rheoli Llanarmon Dyffryn Ceiriog ym mis Mawrth 2010.